• Βασικές πληροφορίες για τους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας: Διαφορές στο εύρος δικτύου που επηρεάζουν...

  Πέμπτη, 15 Ιανουάριος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • Το “Internet of things” & τεχνολογίες για video surveillance

  Τρίτη, 13 Ιανουάριος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • Ο laser αισθητήρας REDSCAN της OPTEX βοηθά στον εντοπισμό εγγράφων που "πετάγονται" πάνω από τον έλε...

  Τρίτη, 13 Ιανουάριος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • Οι εφαρμογές την πυρανίχνευσης και των συστημάτων συναγερμού και ειδοποίησης σε βιομηχανικές εγκατασ...

  Τρίτη, 13 Ιανουάριος 2015 00:00

  Published in Fire Protection

 • Security Systems 2014 / Top Ten - Η χρονιά των συγχωνεύσεων και των εξαγορών

  Κυριακή, 28 Δεκέμβριος 2014 00:00

  Published in Physical Security

Νομοθεσία για καταγραφικά CCTV & κάμερες ασφαλείας

Τι προβλέπει ο νόμος για την εγκατάσταση καμερών και την καταγραφή του οπτικοακουστικού υλικού. Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και πότε πρέπει να υποβάλουμε γνωστοποίηση τοποθέτησης κυκλώματος cctv στην αρμόδια αρχή προκειμένου η εγκατάσταση να είναι νόμιμη. Ποια έντυπα πρέπει να συμπληρώσουμε και που πρέπει να τα αποστείλουμε.
 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CCTV
 
Η λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης ρυθμίζεται από την Οδηγία 1122/2000 της Αρχής που εκδόθηκε βάσει του Ν. 2472/1997. 
Πηγή ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Η Οδηγία θέτει τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ως εξής:
 
Η επεξεργασία είναι νόμιμη όταν γίνεται για προστασία προσώπων ή αγαθών ή ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Κριτήρια της νομιμότητας είναι η αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα.
Σε ανοικτούς χώρους δεν πρέπει να είναι δυνατή η λήψη εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών.
Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή. 
Τα δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα ανώτερο των 15 ημερών. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης οφείλει:
 
Να γνωστοποιήσει το κλειστό κύκλωμα στην Αρχή (με χρήση ειδικού εντύπου). 
έντυπο υποβολής γνωστοποίησης τοποθέτησης κλειστού κυκλώματος.
Να ενημερώνει με ευδιάκριτες πινακίδες ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. 
Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
Να ζητήσει την άδεια της Αρχής για ειδικές περιπτώσεις κλειστών κυκλωμάτων, π.χ. όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων ή όταν το διάστημα τήρησης των δεδομένων είναι ανώτερο των 15 ημερών.
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαλλάσσεται από τις παραπάνω υποχρεώσεις ακόμα και όταν πραγματοποιείται απλώς λήψη εικόνας από το κλειστό κύκλωμα, χωρίς αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία!
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η μη γνωστοποίηση δύναται να επιφέρει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20 (γραμματεια της αρχης για καμερες ασφαλειας) και 22 (ποινικές κυρώσεις για εσφαλμένη χρήση καμερών ασφαλείας) του ν. 2472/1997. Οφείλετε επίσης να γνωστοποιείτε στην Αρχή κάθε μεταβολή στο σύστημά σας (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση/επανατοποθέτηση καμερών).
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 
 
1. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής
 
Η Αρχή έχει επιτρέψει τη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που είναι εγκατεστημένο στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής (στα πλαίσια του συστήματος C4I που προμηθεύτηκε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004) μόνο για το σκοπό διαχείρισης της κυκλοφορίας και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
 
Αντίθετα, η Αρχή απέρριψε την αίτηση του Υπουργείου για προέκταση της λειτουργίας του εν λόγω κλειστού κυκλώματος για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Το Υπουργείο έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της τελευταίας απόφασης της Αρχής στο ΣτΕ, η οποία ακόμα εκκρεμεί.
 
Για περισσότερα δείτε τις παρακάτω Αποφάσεις και τα Δελτία Τύπου της Αρχής:
 
 •  Απόφαση 28/2004:    Γνωστοποίηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.  
 • Απόφαση 63/2004:    Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του ΝομούΑττικής. 
 • Απόφαση 39/2006:    Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής.  
 • Απόφαση 57/2006:    Κυρώσεις στην ΕΛΑΣ για μη συμμόρφωση με τις 
 • προϋποθέσεις λειτουργίας του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο της Αττικής.  
 • Δελτίο Τύπου 01/11/07:    Σχετικά με τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. 
 • Δελτίο Τύπου 19/11/07:   Παραίτηση Προέδρου και μελών της Αρχής. 
 • Δελτίο Τύπου 20/11/07:   Παραίτηση μέλους της Αρχής. 
 
2. Τράπεζες – Εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών
 
Στην περίπτωση των τραπεζών, η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 40/2001, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η τήρηση δεδομένων από τραπεζικά ιδρύματα έως και 45 μέρες.
 
Επίσης, σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχει επιτραπεί η παράταση του χρόνου τήρησης δεδομένων κλειστού κυκλώματος από εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών έως και 90 ημέρες με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάστηκαν κατόπιν αίτησης των εταιρειών προς στην Αρχή.
 
3. Ξενοδοχεία
 
Η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων κρίνεται κατά περίπτωση. Η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 84/2002 που θέτει κάποιους γενικούς όρους σχετικά με την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε ξενοδοχεία. Σε σχετικούς ελέγχους που έχουν γίνει από την Αρχή οι χώροι στους οποίους κατά κανόνα έχει απαγορευτεί η τοποθέτηση καμερών είναι οι εξής:
 
Χώροι εστίασης (Καφετερία/εστιατόριο/μπαρ) εκτός των ταμείων.
Είσοδοι-έξοδοι κλιμακοστασίων ανά όροφο (εφόσον υπήρχαν εγκατεστημένες κάμερες στις εισόδους του ισογείου και του γκαράζ).
Χώροι αποδυτηρίων προσωπικού.
Εξωτερικές κάμερες που λαμβάνουν εικόνα από δρόμους, κατοικίες.
ενική περιοχή πισίνας.
 
4. Νοσοκομεία – Ψυχιατρικές κλινικές
 
Στη γενική περίπτωση απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς χώρους νοσοκομείων όπου ενδέχεται να γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων, όπως π.χ. τα δωμάτια των ασθενών, οι χώροι αναμονής εξωτερικών ιατρείων, κ.α.
 
Η τοποθέτηση καμερών σε τέτοιους χώρους μπορεί να επιτραπεί μόνο αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για την προστασία της ζωής των ασθενών, όπως π.χ. σε ειδικά τμήματα ψυχιατρικών κλινικών, όπου μετά από αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας και επιτόπιο έλεγχο της Αρχής είναι δυνατό να χορηγηθεί σχετική άδεια με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
 
5. Κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών – Ενιαίοι χώροι στάθμευσης
 
Η τοποθέτηση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε κοινόχρηστους χώρους κατοικιών επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 
      Έχει ληφθεί η ρητή και ειδική συγκατάθεση κάθε ενοίκου ή υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας στην οποία ρητά αναφέρεται η συναίνεση των ενοίκων για την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 
      Οι κάμερες δεν πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα, σε γειτονικές κατοικίες, δρόμους και πεζόδρομους.
      Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι υποχρεωμένος για την ενημέρωση των υποκειμένων ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. 
      Η καταγραφή εικόνας χωρίς ήχο είναι επιτρεπτή εφόσον η μονάδα ελέγχου βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση και τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ 48 ώρες. 
 
Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος σε ενιαίο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο όταν οι κάμερες εστιάζουν αποκλειστικά στο αγαθό το οποίο προστατεύουν και όχι σε γειτονικούς χώρους και υπάρχει πινακίδα που ενημερώνει τα υποκείμενα για την βιντεοσκόπηση.
 
6. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε χώρους εργασίας
 
Σύμφωνα με την Απόφαση 115/2001 της Αρχής απαγορεύεται η χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργαζομένων. 
 
1. Τι πρέπει να γνωρίζω για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης; 
Για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης πρέπει να λάβετε υπόψη τα αναφερόμενα στην Οδηγία 1122/2000 της Αρχής. 
 
Η Αρχή στην γενική περίπτωση δεν χορηγεί άδεια για την λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Άδεια απαιτείται μόνο όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων ή όταν η τήρηση των δεδομένων γίνεται για διάστημα ανώτερο των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γνωστοποίηση.
 
 
 • Λαθρεμπόριο ναρκωτικών με drones

  25 Ιανουάριος 2015
  Ένα drone το οποίο μετέφερε ναρκωτικά συνετρίβη κοντά σε πέρασμα  στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Όπως έγινε γνωστό, το quadcopter, το οποίο ήταν φορτωμένο με τρία κιλά μεταμφεταμίνης,, βρέθηκε σπασμένο στο πάρκινγκ ενός σουπερμάρκετ κοντά στο Σαν Ισίντρο.
 • Σνόουντεν: "Οι ΗΠΑ ετοιμάζονται εντατικά για τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο"

  25 Ιανουάριος 2015
  Ο Αμερικανός φυγάς, Έντουαρτ Σνόουντεν, σε άρθρο του στο Spiegel, υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εργάζονται ενεργά προετοιμάζοντας τον Τρίτο Παγκόσμιο Πόλεμο.
 • D-Link: Εξελιγμένες συσκευές ασφάλειας για οικιακούς χώρους

  23 Ιανουάριος 2015
  Η εταιρεία D-Link, με επιτυχώς δοκιμασμένη παρουσία στις συσκευές επικοινωνίας δικτύων αρκετά χρόνια, τον τελευταίο καιρό έχει πραγματοποιήσει μια δυναμική εισαγωγή στον τομέα του οικιακού αυτοματισμού, ο οποίος ολοένα και περισσότερο εξελίσσεται προσφέροντας στους καταναλωτές, ιδιαίτερες ευκολίες και εξυπηρετήσεις. 
 • Καινοτόμες προτάσεις ασφάλειας στη CES 2015

  23 Ιανουάριος 2015
  Στα πλαίσια της CES 2015- έκθεσης καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων-, παρουσιάστηκαν εκτός των άλλων και λύσεις ασφάλειας Παρακάτω, επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε μερικά από αυτά τα προϊόντα που ανήκουν στην “καταναλωτική αγορά ασφάλειας”.
 • Οι 4 παράγοντες για την καλύτερη επιλογή συστήματος πυρασφάλειας

  23 Ιανουάριος 2015
  Για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση πυρασφάλειας, ο κάθε μελετητής και εγκαταστάτης πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω:
 • MegaChat: Πρεμιέρα για την κρυπτογραφημένη υπηρεσία voice/video chat του Kim Dotcom

  23 Ιανουάριος 2015
  O Kim Dotcom λανσάρει τη νέα υπηρεσία voice-video chat με την οποία φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί το Skype, προσφέροντας στους χρήστες ασφάλεια και ιδιωτικότητα χάριν στην end-to-end κρυπτογράφηση των συνομιλιών τους. Το MegaChat δεν απαιτεί εγκατάσταση κάποιου λογισμικού, καθώς λειτουργεί κανονικά μέσα από τους web browsers και φυσικά είναι δωρεάν για όλους.
 • Πολλοί χρήστες δεν παίρνουν μέτρα ασφάλειας για τις συσκευές που μοιράζονται με άλλους

  23 Ιανουάριος 2015
  Σύμφωνα με έρευνα της B2B International και της Kaspersky Lab, το 33% των Ευρωπαίων που μοιράζεται με άλλους συσκευές με σύνδεση στο Internet δεν λαμβάνει προληπτικά μέτρα προστασίας. 
 • Προσοχή σε email με άγνωστα επισυναπτόμενα αρχεία!

  23 Ιανουάριος 2015
  Οι ερευνητές της ESET εντόπισαν ένα νέο είδος επίθεσης στον κυβερνοχώρο που εξαπλώνεται σε Ευρώπη και Λατινική Αμερική. Πρόκειται μία παραλλαγή της οικογένειας ransomware γνωστή ως CTB-Locker. Κρυπτογραφεί τα αρχεία του χρήστη όπως το CryptoLocker, ζητώντας λύτρα σε Bitcoin. Σύμφωνα με τις έρευνες της ESET, η επίθεση έχει μόλις αρχίσει. 
 • «Έξυπνο» πληκτρολόγιο που καθαρίζεται μόνο του και «αναγνωρίζει» τον χρήστη

  23 Ιανουάριος 2015
  Ίσως το μόνο που δεν κάνει να είναι να πληκτρολογεί το ίδιο τα κείμενα του χρήστη αντί για αυτόν: ο λόγος για το «έξυπνο» πληκτρολόγιο που ανέπτυξαν ερευνητές, το οποίο είναι αυτοκαθαριζόμενο, αυτοτροφοδοτούμενο ενεργειακά και μπορεί να «αναγνωρίζει» τον χρήστη από τον τρόπο που αυτός πληκτρολογεί.
 • iQ Backup: νέα πλατφόρμα διαχείρισης backup

  23 Ιανουάριος 2015
  H IQ Solutions ανακοίνωσε το iQ Backup τη νέα, ευέλικτη πλατφόρμα διαχείρισης backup που παρέχει δυναμική επέκταση της χωρητικότητας και την ευελιξία που αναζητούν οι σύγχρονες επιχειρήσεις, χωρίς την προϋπόθεση απόκτησης νέου εξοπλισμού.
 • Σας παρακολουθούν οπουδήποτε και αν πηγαίνετε – εδώ βρίσκεται ο τρόπος καταπολέμησης με το πάτημα ενός κουμπιού από οπουδήποτε και αν συνδέεστε

  23 Ιανουάριος 2015
  Οι υπηρεσίες πληροφοριών και οι εγκληματίες δεν είναι οι μόνοι άνθρωποι που ίσως καταγράφουν την συμπεριφορά σας όταν βρίσκεστε online. Στην πραγματικότητα γίνονται περισσότερα κατά την περιήγηση από αυτά που βλέπει το μάτι.
 • ΕΛΑΣ: Στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας

  22 Ιανουάριος 2015
  Πτωτικές τάσεις σε βασικούς τομείς της εγκληματικότητας στην Ελλάδα, καταγράφουν τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με το 2013, οι υποθέσεις ανθρωποκτονιών μειώθηκαν σε ποσοστό 25,5%, οι ληστείες κατά 22,7%, οι κλοπές – διαρρήξεις κατά 7,8% και οι κλοπές τροχοφόρων κατά 13,2%
 • Νέα κομπίνα απατεώνων: Ετσι παγιδεύουν τα ATM & αδειάζουν λογαριασμούς

  22 Ιανουάριος 2015
  Μοιάζει με ένα απλό γκάτζετ κατασκοπείας: Μια κάμερα σε μέγεθος κεφαλιού καρφίτσας, μια μπαταρία-μινιατούρα και ένα κλειστό κύκλωμα. Και όμως, δεν είναι τίποτα άλλο από το εργαλείο που κακοποιoί τοποθετούν σε ATM και αδειάζουν τραπεζικούς λογαριασμούς.
 • ΕΟΠΠΕΠ: Τα αποτελέσματα πιστοποίησης προσωπικού security

  22 Ιανουάριος 2015
  Ο ΕΟΠΠΕΠ ανακοίνωσε σήμερα τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποίησης - της 4ης Περιόδου 2014 – των Επαγγελματιών, οι οποίοι δεν διαθέτουν αναγνωρισμένο επαγγελματικό τίτλο της ειδικότητας «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» 
 • Διαδικτυακό πόλεμος και τρομοκρατία

  22 Ιανουάριος 2015
  Στη διάρκεια του 20ού αιώνα, ικανότατοι και ταυτόχρονα αδίστακτοι επιστήμονες ανέπτυξαν βιολογικά, χημικά και πυρηνικά όπλα, τα οποία μπορούσαν να πλήξουν ή και να μετατρέψουν σε ακατοίκητη έρημο ολόκληρο τον πλανήτη.
 • Tα i-phone έχουν κρυφό λογισμικό παρακολούθησης

  22 Ιανουάριος 2015
  Το iPhone περιέχει κρυφό λογισμικό που ενεργοποιείται εν αγνοία του χρήστη και συλλέγει δεδομένα, δήλωσε ο δικηγόρος του πληροφοριοδότη Έντουαρντ Σνόουντεν.
 • Αυτοί είναι οι κωδικοί που παραβιάζονται πιο εύκολα (Λίστα)

  22 Ιανουάριος 2015
  Μερικοί άνθρωποι επιμένουν να μην έχουν φαντασία ή αδιαφορούν ακόμη και όταν πρόκειται για την ασφάλειά των δεδομένων τους στο διαδίκτυο.Το 123456 υπήρξε και για φέτος, σημειώνοντας τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, ο χειρότερος -δηλαδή ο πιο εύκολος να «σπάσει»- κωδικός πρόσβασης (password) στον κόσμο, σύμφωνα με τον καθιερωμένο από το 2011 ετήσιο κατάλογο της αμερικανικής εταιρείας SplashData, που δόθηκε στη δημοσιότητα.
 • 755.154 ευρώ για πύλη ψηφιακής ασφάλειας

  22 Ιανουάριος 2015
  Για  την υλοποίηση του  έργου «Πύλη Ψηφιακής Ασφάλειας και Ψηφιακή Ασφάλεια στην Α’ Γυμνασίου», σύμβαση ύψους 755.154,64 €  (πλέον του Φ.Π.Α. που αναλογεί ), υπέγραψαν η Ένωση Εταιριών  «AMPLUS Α.Ε.», «ΚΟΡΥΜΒΟΣ Α.Ε.» και «TALENT»  με το  Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ». 
 • Νέος Οδηγός από τον ENISA: Αξιοποιήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των περιστατικών ασφάλειας

  22 Ιανουάριος 2015
  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει έναν οδηγό ορθής πρακτικής σχετικά με τιςΑξιοποιήσιμες πληροφορίες για την αντιμετώπιση των περιστατικών ασφάλειας, επιδιώκοντας να δώσει μια εικόνα των προκλήσεων που τίθενται στις εθνικές Ομάδες αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική (CERT) και σε άλλους οργανισμούς ασφάλειας, στην προσπάθειά τους να παραγάγουν αξιοποιήσιμα στοιχεία από μεγάλες ποσότητες δεδομένων.
 • Συμβουλές από την ESET για ασφαλείς online αγορές στις εκπτώσεις

  21 Ιανουάριος 2015
  Ιδιαίτερα προσεκτικοί συμβουλεύει τους χρήστες να είναι η ESET με αφορμή την έναρξη των εκπτώσεων, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για ασφαλείς online αγορές.  
 • Η ετήσια έκθεση Ασφαλείας της Cisco

  21 Ιανουάριος 2015
  Η ετήσια έκθεση ασφαλείας της Cisco για το 2015, που δόθηκε στην δημοσιότητα , αποκαλύπτει ότι οι επιτιθέμενοι έχουν αποκτήσει εμπειρία στο να εκμεταλλεύονται τα κενά που υπάρχουν μεταξύ των προθέσεων των αμυνομένων και των ενεργειών τους για την προστασία του δικτύου, κρύβοντας έτσι την κακόβουλη δραστηριότητα. 
 • Ο Web Server της Spartan Security φιλοξενείται στη Lamda Hellix

  20 Ιανουάριος 2015
  Για τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια των δεδομένων που μεταφέρονται  από και προς το WEB Server του Κέντρου Λήψης Σημάτων Συναγερμού και Εικόνας, όλα τα πακέτα επικοινωνίας κρυπτογραφούνται με τη χρήση ασφαλούς πρωτοκόλλου HTTPS. Επιπλέον, ο Web Server της Spartan Security, στα πλαίσια της φιλοσοφίας της «τα πάντα διπλά»,  φιλοξενείται στο ασφαλέστερο και πλέον σύγχρονο Datacenter της Ελληνικής επικράτειας και ένα από τα κορυφαία στην  Ευρώπη, αυτό της LAMDA Hellix.  Ένα datacenter το οποίο εμπιστεύονται κορυφαίοι ελληνικοί οργανισμοί, τράπεζες και πάροχοι.
 • Βίντεο από μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πανικό στο αεροδρόμιο "Κεμάλ Ατατούρκ"

  20 Ιανουάριος 2015
  Άνω-κάτω έγινε η διεύθυνση ασφάλειας του αεροδρομίου Κεμάλ Ατατούρκ , όταν στο διαδίκτυο κυκλοφόρησε ένα βίντεο που «ανέβασε» ένας νεαρός, το οποίο περιείχε εικόνες που τραβήχτηκαν πάνω από το αεροδρόμιο, με μη επανδρωμένο αεροσκάφος χωρίς να έχει λάβει οποιαδήποτε άδεια! Οι εικόνες θεωρούνται «σκάνδαλο» για την ασφάλεια του αεροδρομίου και αποδεικνύουν την έλλειψη ασφάλειας.
 • Εξοπλισμός ασφαλείας στο λιμάνι της Καλαμάτας

  20 Ιανουάριος 2015
  Παρουσίαση εξοπλισμού για την εφαρμογή του Διεθνούς Κώδικα Ασφάλειας Πλοίων και Λιμενικών Εγκαταστάσεων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στο λιμάνι της Καλαμάτας. Η παρουσίαση έγινε από εκπροσώπους του Διεθνούς Οργανισμού Ναυτιλίας, παρουσία εκπροσώπων του Δήμου Καλαμάτας.
 • Νεκρός εργαζόμενος στη Φουκουσίμα

  20 Ιανουάριος 2015
  Έπεσε σε δεξαμενή αποθήκευσης νερού και σκοτώθηκε ο υπάλληλος του πυρηνικού εργοστασίου της Φουκουσίμα.   Ένας άνδρας ο οποίος εργαζόταν στον κατεστραμμένο, από σεισμό, πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα στην Ιαπωνία έχασε τη ζωή του όταν έπεσε μέσα σε δεξαμενή αποθήκευσης νερού, το πιο πρόσφατο περιστατικό σε μια σειρά εργατικών ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί στο εργοστάσιο πυρηνικής ενέργειας.
 • Βασίλης Γεωργόπουλος: Ο μοναδικός Έλληνας «ηθικός» χάκερ

  20 Ιανουάριος 2015
  ΜΙΑ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΞΕΚΙΝΗΣΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΑΜΑΤΑ     Το να είσαι χάκερ ακούγεται συνηθισμένο. Το να είσαι "ηθικός" χάκερ μοιάζει λιγάκι ασύνδετο. Το να είσαι ο μοναδικός ακαδημαϊκά καταρτισμένος Έλληνας "ηθικός χάκερ", όπως είναι ο Βασίλης Γεωργόπουλος, είναι είδηση. 
 • H NSA ήξερε ποιος επιτέθηκε στη Sony- χάκαρε τη B.Κορέα από το 2010

  20 Ιανουάριος 2015
  Ποιος μπορεί να ξεχάσει την όλη υπόθεση με το hacking κατά της Sony Pictures με αφορμή την ταινία The Interview, η οποία απασχόλησε πολύ έντονα όλα τα media ανά τον κόσμο και έβαλε ακόμη και την κυβέρνηση των ΗΠΑ στο παιχνίδι. Το FBI και ο ίδιος ο Ομπάμα κατηγόρησαν εντελώς ανοιχτά την κυβέρνηση της Β.Κορέας, κάτι το οποίο φάνηκε πολύ γρήγορο και παράτολμο τότε.
 • Η Kaspersky Lab ενισχύει τη θέση της μεταξύ των «Ηγετών» της έκθεσης Magic Quadrant της Gartner

  20 Ιανουάριος 2015
  Η Kaspersky Lab αναδείχθηκε «Ηγέτης» στην έκθεση Magic Quadrant for Endpoint Protection Platforms της Gartner*. Συγκεκριμένα, η εταιρεία τοποθετήθηκε στο τεταρτημόριο των ηγετών για τέταρτο συνεχόμενο έτος, βάσει της αξιολόγησης γύρω από την «πληρότητα του οράματος» της και την «ικανότητα υλοποίησης του», όπως αυτά καθορίστηκαν από τους ειδικούς της Gartner.
 • Ο ENISA χαρτογραφεί το τοπίο των απειλών για την υποδομή του διαδικτύου

  19 Ιανουάριος 2015
  Παρέχει οδηγό ορθής πρακτικής για ενισχυμένη ασφάλεια   Η έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) με τίτλο Τοπίο απειλών και οδηγός ορθής πρακτικής για την υποδομή του διαδικτύου που δημοσιεύτηκε, αποτυπώνει τα στοιχεία του ενεργητικού που συνιστούν υποδομή διαδικτύου και τις πιθανές απειλές, διενεργώντας επισκόπηση των αναδυόμενων τάσεων και παρέχοντας προσαρμοσμένα μέτρα ασφαλείας. 
 • Τρόμος ότι έρχεται η 11η Σεπτεμβρίου της Ευρώπης

  18 Ιανουάριος 2015
  Τρόμος πλήττει την Ευρώπη μετά τα απανωτά και πολύνεκρα χτυπήματα στο Παρίσι και την χθεσινή αντιτρομοκρατική επιχείρηση στο Βέλγιο. «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει την πιο μεγάλη τρομοκρατική απειλή μετά τα γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου» δηλώνουν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, ειδικοί στο θέμα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας. 
 • ΜΙ5 εναντίον FBI με κυβερνοεπιθέσεις

  18 Ιανουάριος 2015
  Αφορμή στάθηκε το hacking στην Sony Pictures Entertainment   Μ. Βρετανία και ΗΠΑ θα εξαπολύσουν κυβερνοεπιθέσεις εκατέρωθεν, εν είδει ασκήσεων, ώστε να ελέγξουν την ετοιμότητα τους σε επίπεδο κρατών.
 • SafeSwitch, αντικλεπτική προστασία smartphones μέσω του CPU

  18 Ιανουάριος 2015
  Η γνωστή για τους mobile επεξεργαστές της Qualcomm ετοιμάζει μία αντικλεπτική λύση, το SafeSwitch. Το SafeSwitch ενσωματώνεται στο hardware της συσκευής.
 • Συστήματα & Υπηρεσίες Ασφαλείας στην έκθεση WASTE & RECYCLING Expo

  16 Ιανουάριος 2015
  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ   Στην έκθεση WASTE & RECYCLING Expo η οποία θα πραγματοποιηθεί από 22 έως 24 Μάιου στην Αθήνα από την εταιρία EXPO LINE, με αντικείμενο τη Διαχείριση Αποβλήτων & την Ανακύκλωση, εκτός των άλλων θα παρουσιαστούν Συστήματα & Υπηρεσίες Ασφαλείας.
 • Cloud: Η ασφάλεια θα καθoρίσει την επιτυχία ενός provider

  16 Ιανουάριος 2015
  Καθώς πολλές από τις κρίσιμες λειτουργίες επιχειρήσεων αλλά και κρατικών οργανισμών έχουν ήδη “μετακινηθεί” σε υποδομές cloud – με την τάση αυτή να αποκτά επιταχυνόμενο ρυθμό – το ζήτημα της ασφάλειας τίθεται σε σταθερή βάση ως η Νο1 απαίτηση από τους χρήστες του cloud computing. Αυτό ακριβώς είναι και το αντικείμενο μελέτης του πιο πρόσφατου white paper της Ericsson.
 • Η ΕΕ σχεδιάζει να επεκτείνει την επιτήρηση στο Διαδίκτυο

  16 Ιανουάριος 2015
  Οι υπουργοί Εσωτερικών από μια σειρά εθνών, μεταξύ των οποίων 11 χώρες της ΕΕ, συναντήθηκαν στο γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών στο Παρίσι για να απαιτήσουν μεγαλύτερη επιτήρηση στο διαδίκτυο. Συμφώνησαν στην ανάγκη για «ουσιαστική» συνεργασία από εταιρείες διαδικτύου για την ματαίωση μελλοντικών επιθέσεων.
 • Τρομοκρατία & αύξηση της διαδικτυακής βίας – Πόση ασφάλεια θα έχουμε;

  16 Ιανουάριος 2015
  Η τρομοκρατία που έχουμε ζήσει σε παγκόσμιο επίπεδο στον πλανήτη εκδηλώνεται με βίαιους, φυσικούς τρόπους. Είναι, ίσως, η χειρότερη μορφή βίας, καθώς εκτός ότι εμπεριέχει την αυτοδικία, κατά την εκδήλωσή της έχει παράπλευρες απώλειες.
 • Amber Alerts στο Facebook

  16 Ιανουάριος 2015
  Την έναρξη συνεργασίας με το National Center for Missing and Exploited Children στις ΗΠΑ ανακοίνωσε το Facebook. Σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η αποστολή Amber Alerts στην κοινότητα του δημοφιλούς κοινωνικού δικτύου με στόχο τον εντοπισμό αγνοουμένων παιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο θα προβάλλονται Amber Alerts στα News Feeds σε περιοχές οι οποίες έχουν υποδειχθεί μετά την εξαφάνιση παιδιού και το αρμόδιο κέντρο έχει σημάνει σχετικό συναγερμό.
 • Kaspersky Lab: To 41% των θυμάτων ψηφιακής απάτης δεν μπόρεσε να ανακτήσει τα χρήματα του

  16 Ιανουάριος 2015
  Οι online αγορές γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, αλλά μπορεί να μη έχουν πάντα την επιθυμητή κατάληξη για τους χρήστες. Πρόσφατη έρευνα της Kaspersky Lab και της B2B International διαπίστωσε ότι το 41% των Ευρωπαίων χρηστών που έχασε χρήματα σε περιπτώσεις απάτης σε online συναλλαγές δεν κατάφερε να πάρει πίσω όλο ή έστω μέρος του ποσού που χάθηκε.
 • Ετήσιο σεμινάριο εκπαίδευσης υπευθύνων ασφάλειας ΠΑΕ από την ΕΠΟ

  15 Ιανουάριος 2015
  Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας το διήμερο σεμινάριο εκπαίδευσης-πιστοποίησης των υπευθύνων και αναπληρωτών υπευθύνων ασφαλείας ΠΑΕ Super League και Football League, που διοργάνωσε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία.
 • Βασικές πληροφορίες για τους ειδικούς σε θέματα ασφάλειας: Διαφορές στο εύρος δικτύου που επηρεάζουν το σύστημα βιντεοεπιτήρησης.

  15 Ιανουάριος 2015
  Πολύ συχνά θεωρούμε ότι τα δίκτυα που έχουν σχεδιαστεί για μεταφορά δεδομένων, είναι τα ίδια με τα αντίστοιχα για την μεταφορά μέσω ΙΡ.   Καθώς συνεχίζεται η μετάβαση από την αναλογική βιντεοεπιτήρηση στην βιντεοεπιτήρηση μέσω ΙΡ, κάνουμε την υπόθεση ότι τα δίκτυα που έχουν σχεδιαστεί για την απλή μεταφορά δεδομένων είναι τα ίδια με αυτά που έχουν σχεδιαστεί για τα IP βίντεο.
 • Αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης - εξουδετέρωσαν βόμβα σε αεροσκάφος

  15 Ιανουάριος 2015
  Συναγερμός σήμανε στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, όταν λίγο μετά τις 19.50 (τοπική ώρα) ένας επιβάτης ενημέρωσε τον πιλότο αεροσκάφους που θα αναχωρούσε για τη Βιέννη, ότι μέσα στις αποσκευές του έχει μια βόμβα.
 • Europol: Εως και 5.000 Ευρωπαίοι έχουν γίνει Τζιχαντιστές!

  15 Ιανουάριος 2015
  Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Europol), ο Ρομπ Γουάινραϊτ, δήλωσε σήμερα ότι η Γηραιά Ήπειρος είναι αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη απειλή για την ασφάλειά της την τελευταία δεκαετία και πλέον, αναφερόμενος στο γεγονός ότι έως και 5.000 Ευρωπαίοι έχουν ενταχθεί στις τάξεις της τρομοκρατικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) και πολεμούν στη Συρία, θέτοντας σε κίνδυνο τις πατρίδες τους, όπως έκρινε.
 • MEDITERRANEAN COLLEGE - Σεμινάριο με θέμα: ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

  15 Ιανουάριος 2015
  Το Mediterranean College- και συγκεκριμένα η Σχολή Πληροφορικής του- πραγματοποιεί σήμερα Πέμπτη 15 Ιανουαρίου (από τις 7-9 μ.μ.) στο Lecture Hall του Κολλεγίου, μια σημαντική εκδήλωση για την ασφάλεια στο διαδίκτυο.
 • Ομάδα συντονισμού για την προστασία της μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων

  15 Ιανουάριος 2015
  Η σύσταση ομάδας συντονισμού της εκλογικής διαδικασίας με στόχο την προστασία της διαδικασίας μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων αποφασίσθηκε κατά τη διάρκεια ευρείας σύσκεψης στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος με θέμα την ασφαλή μετάδοση των εκλογικών αποτελεσμάτων, μέσω του δικτύου «ΣΥΖΕΥΞΙΣ».
 • UTC ZeroWire: Σε μια μονάδα ασφάλεια και οικιακός αυτοματισμός

  14 Ιανουάριος 2015
  Μια πλήρως ασύρματη & διαδραστική λύση που συνδυάζει ασφάλεια και λειτουργίες οικιακού αυτοματισμού αποτελεί το ZeroWire της UTC.
 • OPTEX Smart Line: Μια πλήρης σειρά smart active infrared Quad beam sensors για περιμετρική προστασία

  14 Ιανουάριος 2015
  Η OPTEX παρουσίαζει τρία νέα μοντέλα beams για κάλυψη 60, 100 & 200 μέτρων.
 • Έκδοση του “Best Value Manual” από την CoESS

  14 Ιανουάριος 2015
  Η CoESS είναι η Ευρωπαϊκή οργάνωση που εκπροσωπεί 26 εθνικές εργοδοτικές ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα της ασφάλειας. Ιδρύθηκε το 1989 και περιλαμβάνει 19 κράτη μέλη της ΕΕ και συνολικά 24 χώρες, το οποίο μεταφράζεται σε περίπου 60.000 ιδιωτικές εταιρείες ασφάλειας που απασχολούν συνολικά 2,2 εκατομμύρια ιδιωτικούς υπαλλήλους ασφαλείας. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία των υπηρεσιών ιδιωτικής ασφάλειας δημιουργεί ένα ετήσιο κύκλο εργασιών περίπου € 34,2 δισεκατομμύρια ευρώ.
 • Η ΟΝΕΧ εξοπλίζει το Συνοριακό Φυλάκιο της Ορεστιάδας με σύστημα ανίχνευσης

  14 Ιανουάριος 2015
  Tο Τμήμα Συνοριακό Φυλάκιο Ορεστιάδας εξοπλίζει η εταιρεία ΟΝΕΧ,  ενισχύοντας  τη χερσαία φύλαξη των ελληνοτουρκικών συνόρων. Στο πλαίσιο της συστηματικής αντιμετώπισης του προβλήματος της λαθρομετανάστευσης, που απασχολεί τις Ελληνικές Αρχές για δεκαετίες τώρα, η ΟΝΕΧ παρέχει την πλέον αποτελεσματική λύση και στις Αστυνομικές Διευθύνσεις των παραμεθόριων περιοχών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.  
 • Μια γυναϊκα νεκρή και τραυματίες από καπνό στο Μετρό της Ουάσιγκτον

  14 Ιανουάριος 2015
  Μια γυναίκα σκοτώθηκε και έξι ακόμη επιβάτες τραυματίστηκαν στον σταθμό L'Enfant Plaza του μετρό της Ουάσιγκτον εξ αιτίας αναθυμιάσεων από καπνούς, σύμφωνα με τη διεύθυνση του μετρό αλλά και την πυροσβεστική υπηρεσία η οποία όμως δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει από πού προήλθαν οι αναθυμιάσεις.
 • Εφαρμογή που θα ενημερώνει τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των εμπόρων για διαδικτυακές απάτες ετοιμάζει το Ηλεκτρονικό Έγκλημα

  14 Ιανουάριος 2015
  Εφαρμογή για τα κινητά τηλέφωνα και τους υπολογιστές των εμπόρων, που θα τους ενημερώνει για τις διαδικτυακές απάτες σε πραγματικό χρόνο ετοιμάζει η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, ύστερα από το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπέγραψε η υπηρεσία με την ΕΣΕΕ.