• Η χρήση καμερών θερμικής απεικόνισης στην ασφάλεια λιμένων

  Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • Θα μπορούσε μια Κυβερνοεπίθεση να παραβιάσει το εταιρικό Email σας ή να διαταράξει την ασφάλεια σε δ...

  Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • Video Recorder: Ποια είναι η κατάλληλη επιλογή - DVR, NVR ή VMS?

  Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • IHS: αναμένει αύξηση στη χρήση συστημάτων ελέγχου πρόσβασης συνδεδεμένων μέσω IP μέσα στο 2015-2016

  Πέμπτη, 05 Μάρτιος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • Intelligent Buildings: Γιατί να ενσωματώσουν πυρασφάλεια και ασφάλεια;

  Πέμπτη, 05 Μάρτιος 2015 00:00

  Published in Physical Security

Νομοθεσία για καταγραφικά CCTV & κάμερες ασφαλείας

Τι προβλέπει ο νόμος για την εγκατάσταση καμερών και την καταγραφή του οπτικοακουστικού υλικού. Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και πότε πρέπει να υποβάλουμε γνωστοποίηση τοποθέτησης κυκλώματος cctv στην αρμόδια αρχή προκειμένου η εγκατάσταση να είναι νόμιμη. Ποια έντυπα πρέπει να συμπληρώσουμε και που πρέπει να τα αποστείλουμε.
 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CCTV
 
Η λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης ρυθμίζεται από την Οδηγία 1122/2000 της Αρχής που εκδόθηκε βάσει του Ν. 2472/1997. 
Πηγή ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Η Οδηγία θέτει τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ως εξής:
 
Η επεξεργασία είναι νόμιμη όταν γίνεται για προστασία προσώπων ή αγαθών ή ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Κριτήρια της νομιμότητας είναι η αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα.
Σε ανοικτούς χώρους δεν πρέπει να είναι δυνατή η λήψη εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών.
Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή. 
Τα δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα ανώτερο των 15 ημερών. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης οφείλει:
 
Να γνωστοποιήσει το κλειστό κύκλωμα στην Αρχή (με χρήση ειδικού εντύπου). 
έντυπο υποβολής γνωστοποίησης τοποθέτησης κλειστού κυκλώματος.
Να ενημερώνει με ευδιάκριτες πινακίδες ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. 
Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
Να ζητήσει την άδεια της Αρχής για ειδικές περιπτώσεις κλειστών κυκλωμάτων, π.χ. όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων ή όταν το διάστημα τήρησης των δεδομένων είναι ανώτερο των 15 ημερών.
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαλλάσσεται από τις παραπάνω υποχρεώσεις ακόμα και όταν πραγματοποιείται απλώς λήψη εικόνας από το κλειστό κύκλωμα, χωρίς αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία!
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η μη γνωστοποίηση δύναται να επιφέρει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20 (γραμματεια της αρχης για καμερες ασφαλειας) και 22 (ποινικές κυρώσεις για εσφαλμένη χρήση καμερών ασφαλείας) του ν. 2472/1997. Οφείλετε επίσης να γνωστοποιείτε στην Αρχή κάθε μεταβολή στο σύστημά σας (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση/επανατοποθέτηση καμερών).
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 
 
1. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής
 
Η Αρχή έχει επιτρέψει τη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που είναι εγκατεστημένο στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής (στα πλαίσια του συστήματος C4I που προμηθεύτηκε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004) μόνο για το σκοπό διαχείρισης της κυκλοφορίας και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
 
Αντίθετα, η Αρχή απέρριψε την αίτηση του Υπουργείου για προέκταση της λειτουργίας του εν λόγω κλειστού κυκλώματος για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Το Υπουργείο έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της τελευταίας απόφασης της Αρχής στο ΣτΕ, η οποία ακόμα εκκρεμεί.
 
Για περισσότερα δείτε τις παρακάτω Αποφάσεις και τα Δελτία Τύπου της Αρχής:
 
 •  Απόφαση 28/2004:    Γνωστοποίηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.  
 • Απόφαση 63/2004:    Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του ΝομούΑττικής. 
 • Απόφαση 39/2006:    Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής.  
 • Απόφαση 57/2006:    Κυρώσεις στην ΕΛΑΣ για μη συμμόρφωση με τις 
 • προϋποθέσεις λειτουργίας του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο της Αττικής.  
 • Δελτίο Τύπου 01/11/07:    Σχετικά με τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. 
 • Δελτίο Τύπου 19/11/07:   Παραίτηση Προέδρου και μελών της Αρχής. 
 • Δελτίο Τύπου 20/11/07:   Παραίτηση μέλους της Αρχής. 
 
2. Τράπεζες – Εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών
 
Στην περίπτωση των τραπεζών, η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 40/2001, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η τήρηση δεδομένων από τραπεζικά ιδρύματα έως και 45 μέρες.
 
Επίσης, σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχει επιτραπεί η παράταση του χρόνου τήρησης δεδομένων κλειστού κυκλώματος από εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών έως και 90 ημέρες με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάστηκαν κατόπιν αίτησης των εταιρειών προς στην Αρχή.
 
3. Ξενοδοχεία
 
Η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων κρίνεται κατά περίπτωση. Η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 84/2002 που θέτει κάποιους γενικούς όρους σχετικά με την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε ξενοδοχεία. Σε σχετικούς ελέγχους που έχουν γίνει από την Αρχή οι χώροι στους οποίους κατά κανόνα έχει απαγορευτεί η τοποθέτηση καμερών είναι οι εξής:
 
Χώροι εστίασης (Καφετερία/εστιατόριο/μπαρ) εκτός των ταμείων.
Είσοδοι-έξοδοι κλιμακοστασίων ανά όροφο (εφόσον υπήρχαν εγκατεστημένες κάμερες στις εισόδους του ισογείου και του γκαράζ).
Χώροι αποδυτηρίων προσωπικού.
Εξωτερικές κάμερες που λαμβάνουν εικόνα από δρόμους, κατοικίες.
ενική περιοχή πισίνας.
 
4. Νοσοκομεία – Ψυχιατρικές κλινικές
 
Στη γενική περίπτωση απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς χώρους νοσοκομείων όπου ενδέχεται να γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων, όπως π.χ. τα δωμάτια των ασθενών, οι χώροι αναμονής εξωτερικών ιατρείων, κ.α.
 
Η τοποθέτηση καμερών σε τέτοιους χώρους μπορεί να επιτραπεί μόνο αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για την προστασία της ζωής των ασθενών, όπως π.χ. σε ειδικά τμήματα ψυχιατρικών κλινικών, όπου μετά από αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας και επιτόπιο έλεγχο της Αρχής είναι δυνατό να χορηγηθεί σχετική άδεια με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
 
5. Κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών – Ενιαίοι χώροι στάθμευσης
 
Η τοποθέτηση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε κοινόχρηστους χώρους κατοικιών επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 
      Έχει ληφθεί η ρητή και ειδική συγκατάθεση κάθε ενοίκου ή υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας στην οποία ρητά αναφέρεται η συναίνεση των ενοίκων για την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 
      Οι κάμερες δεν πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα, σε γειτονικές κατοικίες, δρόμους και πεζόδρομους.
      Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι υποχρεωμένος για την ενημέρωση των υποκειμένων ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. 
      Η καταγραφή εικόνας χωρίς ήχο είναι επιτρεπτή εφόσον η μονάδα ελέγχου βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση και τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ 48 ώρες. 
 
Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος σε ενιαίο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο όταν οι κάμερες εστιάζουν αποκλειστικά στο αγαθό το οποίο προστατεύουν και όχι σε γειτονικούς χώρους και υπάρχει πινακίδα που ενημερώνει τα υποκείμενα για την βιντεοσκόπηση.
 
6. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε χώρους εργασίας
 
Σύμφωνα με την Απόφαση 115/2001 της Αρχής απαγορεύεται η χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργαζομένων. 
 
1. Τι πρέπει να γνωρίζω για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης; 
Για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης πρέπει να λάβετε υπόψη τα αναφερόμενα στην Οδηγία 1122/2000 της Αρχής. 
 
Η Αρχή στην γενική περίπτωση δεν χορηγεί άδεια για την λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Άδεια απαιτείται μόνο όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων ή όταν η τήρηση των δεδομένων γίνεται για διάστημα ανώτερο των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γνωστοποίηση.