• Η Euralarm στηρίζει τα ευρωπαικά standards των υπηρεσιών σχετικά με την πυρασφάλεια και τα συστήματα...

  Πέμπτη, 16 Απρίλιος 2015 00:00

  Published in Fire Protection

 • Tο Internet of Things (ΙοT) αλλάζει την βιομηχανία ασφάλειας

  Πέμπτη, 02 Απρίλιος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • Η χρήση καμερών θερμικής απεικόνισης στην ασφάλεια λιμένων

  Παρασκευή, 20 Μάρτιος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • Θα μπορούσε μια Κυβερνοεπίθεση να παραβιάσει το εταιρικό Email σας ή να διαταράξει την ασφάλεια σε δ...

  Τετάρτη, 18 Μάρτιος 2015 00:00

  Published in Physical Security

 • Video Recorder: Ποια είναι η κατάλληλη επιλογή - DVR, NVR ή VMS?

  Πέμπτη, 12 Μάρτιος 2015 00:00

  Published in Physical Security

Νομοθεσία για καταγραφικά CCTV & κάμερες ασφαλείας

Τι προβλέπει ο νόμος για την εγκατάσταση καμερών και την καταγραφή του οπτικοακουστικού υλικού. Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και πότε πρέπει να υποβάλουμε γνωστοποίηση τοποθέτησης κυκλώματος cctv στην αρμόδια αρχή προκειμένου η εγκατάσταση να είναι νόμιμη. Ποια έντυπα πρέπει να συμπληρώσουμε και που πρέπει να τα αποστείλουμε.
 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CCTV
 
Η λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης ρυθμίζεται από την Οδηγία 1122/2000 της Αρχής που εκδόθηκε βάσει του Ν. 2472/1997. 
Πηγή ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Η Οδηγία θέτει τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ως εξής:
 
Η επεξεργασία είναι νόμιμη όταν γίνεται για προστασία προσώπων ή αγαθών ή ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Κριτήρια της νομιμότητας είναι η αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα.
Σε ανοικτούς χώρους δεν πρέπει να είναι δυνατή η λήψη εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών.
Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή. 
Τα δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα ανώτερο των 15 ημερών. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης οφείλει:
 
Να γνωστοποιήσει το κλειστό κύκλωμα στην Αρχή (με χρήση ειδικού εντύπου). 
έντυπο υποβολής γνωστοποίησης τοποθέτησης κλειστού κυκλώματος.
Να ενημερώνει με ευδιάκριτες πινακίδες ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. 
Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
Να ζητήσει την άδεια της Αρχής για ειδικές περιπτώσεις κλειστών κυκλωμάτων, π.χ. όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων ή όταν το διάστημα τήρησης των δεδομένων είναι ανώτερο των 15 ημερών.
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαλλάσσεται από τις παραπάνω υποχρεώσεις ακόμα και όταν πραγματοποιείται απλώς λήψη εικόνας από το κλειστό κύκλωμα, χωρίς αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία!
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η μη γνωστοποίηση δύναται να επιφέρει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20 (γραμματεια της αρχης για καμερες ασφαλειας) και 22 (ποινικές κυρώσεις για εσφαλμένη χρήση καμερών ασφαλείας) του ν. 2472/1997. Οφείλετε επίσης να γνωστοποιείτε στην Αρχή κάθε μεταβολή στο σύστημά σας (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση/επανατοποθέτηση καμερών).
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 
 
1. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής
 
Η Αρχή έχει επιτρέψει τη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που είναι εγκατεστημένο στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής (στα πλαίσια του συστήματος C4I που προμηθεύτηκε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004) μόνο για το σκοπό διαχείρισης της κυκλοφορίας και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
 
Αντίθετα, η Αρχή απέρριψε την αίτηση του Υπουργείου για προέκταση της λειτουργίας του εν λόγω κλειστού κυκλώματος για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Το Υπουργείο έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της τελευταίας απόφασης της Αρχής στο ΣτΕ, η οποία ακόμα εκκρεμεί.
 
Για περισσότερα δείτε τις παρακάτω Αποφάσεις και τα Δελτία Τύπου της Αρχής:
 
 •  Απόφαση 28/2004:    Γνωστοποίηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.  
 • Απόφαση 63/2004:    Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του ΝομούΑττικής. 
 • Απόφαση 39/2006:    Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής.  
 • Απόφαση 57/2006:    Κυρώσεις στην ΕΛΑΣ για μη συμμόρφωση με τις 
 • προϋποθέσεις λειτουργίας του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο της Αττικής.  
 • Δελτίο Τύπου 01/11/07:    Σχετικά με τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. 
 • Δελτίο Τύπου 19/11/07:   Παραίτηση Προέδρου και μελών της Αρχής. 
 • Δελτίο Τύπου 20/11/07:   Παραίτηση μέλους της Αρχής. 
 
2. Τράπεζες – Εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών
 
Στην περίπτωση των τραπεζών, η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 40/2001, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η τήρηση δεδομένων από τραπεζικά ιδρύματα έως και 45 μέρες.
 
Επίσης, σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχει επιτραπεί η παράταση του χρόνου τήρησης δεδομένων κλειστού κυκλώματος από εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών έως και 90 ημέρες με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάστηκαν κατόπιν αίτησης των εταιρειών προς στην Αρχή.
 
3. Ξενοδοχεία
 
Η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων κρίνεται κατά περίπτωση. Η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 84/2002 που θέτει κάποιους γενικούς όρους σχετικά με την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε ξενοδοχεία. Σε σχετικούς ελέγχους που έχουν γίνει από την Αρχή οι χώροι στους οποίους κατά κανόνα έχει απαγορευτεί η τοποθέτηση καμερών είναι οι εξής:
 
Χώροι εστίασης (Καφετερία/εστιατόριο/μπαρ) εκτός των ταμείων.
Είσοδοι-έξοδοι κλιμακοστασίων ανά όροφο (εφόσον υπήρχαν εγκατεστημένες κάμερες στις εισόδους του ισογείου και του γκαράζ).
Χώροι αποδυτηρίων προσωπικού.
Εξωτερικές κάμερες που λαμβάνουν εικόνα από δρόμους, κατοικίες.
ενική περιοχή πισίνας.
 
4. Νοσοκομεία – Ψυχιατρικές κλινικές
 
Στη γενική περίπτωση απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς χώρους νοσοκομείων όπου ενδέχεται να γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων, όπως π.χ. τα δωμάτια των ασθενών, οι χώροι αναμονής εξωτερικών ιατρείων, κ.α.
 
Η τοποθέτηση καμερών σε τέτοιους χώρους μπορεί να επιτραπεί μόνο αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για την προστασία της ζωής των ασθενών, όπως π.χ. σε ειδικά τμήματα ψυχιατρικών κλινικών, όπου μετά από αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας και επιτόπιο έλεγχο της Αρχής είναι δυνατό να χορηγηθεί σχετική άδεια με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
 
5. Κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών – Ενιαίοι χώροι στάθμευσης
 
Η τοποθέτηση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε κοινόχρηστους χώρους κατοικιών επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 
      Έχει ληφθεί η ρητή και ειδική συγκατάθεση κάθε ενοίκου ή υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας στην οποία ρητά αναφέρεται η συναίνεση των ενοίκων για την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 
      Οι κάμερες δεν πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα, σε γειτονικές κατοικίες, δρόμους και πεζόδρομους.
      Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι υποχρεωμένος για την ενημέρωση των υποκειμένων ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. 
      Η καταγραφή εικόνας χωρίς ήχο είναι επιτρεπτή εφόσον η μονάδα ελέγχου βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση και τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ 48 ώρες. 
 
Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος σε ενιαίο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο όταν οι κάμερες εστιάζουν αποκλειστικά στο αγαθό το οποίο προστατεύουν και όχι σε γειτονικούς χώρους και υπάρχει πινακίδα που ενημερώνει τα υποκείμενα για την βιντεοσκόπηση.
 
6. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε χώρους εργασίας
 
Σύμφωνα με την Απόφαση 115/2001 της Αρχής απαγορεύεται η χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργαζομένων. 
 
1. Τι πρέπει να γνωρίζω για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης; 
Για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης πρέπει να λάβετε υπόψη τα αναφερόμενα στην Οδηγία 1122/2000 της Αρχής. 
 
Η Αρχή στην γενική περίπτωση δεν χορηγεί άδεια για την λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Άδεια απαιτείται μόνο όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων ή όταν η τήρηση των δεδομένων γίνεται για διάστημα ανώτερο των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γνωστοποίηση.
 
 
 • Σαουδική Αραβία: Συναγερμός λόγω φόβων για τρομοκρατική επίθεση

  21 Απρίλιος 2015
  Σε συναγερμό λόγω ανησυχίας για πιθανή επίθεση κατά εμπορικού κέντρου ή πετρελαϊκής εγκατάστασης έθεσε τις δυνάμεις ασφαλείας της η Σαουδική Αραβία, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών.
 • Η επόμενη 9/11 δεν θα γίνει από βομβιστές αυτοκτονίας αλλά από hackers

  21 Απρίλιος 2015
  Hackers έχουν αρχίσει να στοχεύουν εργοστάσια πυρηνικής και ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο. Οι επιθέσεις σε άλλες κρίσιμες υποδομές γίνονται όλο και πιο τολμηρές, ανέφερε ένας ανώτερος ισραηλινός ειδικός σε θέματα ασφάλειας στον κυβερνοχώρο την Πέμπτη που μας πέρασε.
 • Πόσο ασφαλή είναι τα χρήματά μας από μια κυβερνοεπίθεση;

  21 Απρίλιος 2015
  Ο Vicente Diaz, επικεφαλής αναλυτής του τμήματος παγκοσμίων ερευνών της Kaspersky και ειδικευμένος στα θέματα ασφαλείας τραπεζικών συστημάτων, μιλά για τους σύγχρονους ψηφιακούς κινδύνους των τραπεζών.
 • Σεμινάριο από το ISACA Athens Chapter & την Ελληνοαμερικανική Ένωση

  21 Απρίλιος 2015
  Το ISACA Athens Chapter σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση προσφέρει τo επίσημο προπαρασκευαστικό σεμινάριο για την πιστοποίηση Certificate of Cloud Security Knowledge (CCSK) Foundation του Διεθνούς Οργανισμού Cloud Security Alliance. 
 • Η Kaspersky Lab παρουσιάζει την ανανεωμένη έκδοση του Kaspersky Endpoint Security for Business

  21 Απρίλιος 2015
  Η Kaspersky Lab ανακοινώνει την κυκλοφορία του Kaspersky Endpoint Security for Business Service Pack 1 (SP1), της ναυαρχίδας των προϊόντων της εταιρείας για την προστασία των επιχειρήσεων. Πέρα από την υψηλού επιπέδου ασφάλεια που παρέχει, η νέα έκδοση της ευέλικτης πλατφόρμας προσφέρει μεγαλύτερη ευκολία ανάπτυξης και διαχείρισης, καθώς και ακόμη πιο προηγμένες δυνατότητες διαχείρισης όλων των συσκευών που συνδέονται στο εταιρικό δίκτυο, με ελάχιστες επιπτώσεις στις επιδόσεις τους.
 • Trusted Voice: Ξεκλειδώνοντας Android συσκευές μέσω φωνής

  21 Απρίλιος 2015
  Η δυνατότητα «ξεκλειδώματος» μιας συσκευής μέσω φωνής αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά ασφαλείας που υπάρχουν στο Android 5.0 Lollipop: όπως αναφέρεται σε σχετικό δημοσίευμα του Ars Technica, το εν λόγω χαρακτηριστικό (smart lock) επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει μια «παραδοσιακή» οθόνη κλειδώματος, που ανοίγει μέσω ΡΙΝ, ακολουθίας ή κωδικού, αλλά μπορεί και να προσπελαστεί εάν καλύπτονται κάποιες προϋποθέσεις.
 • Ελληνικές εταιρείες στο στόχαστρο χάκερς

  21 Απρίλιος 2015
  Φως, στο τρόπο που επαγγελματίες χάκερς χρησιμοποιούν με στόχο την υπεξαίρεση μεγάλων χρηματικών ποσών από ελληνικές εταιρείες, «έριξε» ο διευθυντής Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Μανώλης Σφακιανάκης, που άνοιξε τα χαρτιά του σε γνωστό ειδησεογραφικό μέσο.
 • Απαγόρευση πτήσης σε ερευνητή ασφαλείας λόγω «ύποπτου» tweet

  21 Απρίλιος 2015
  Η United Airlines απαγόρευσε σε έναν ερευνητή ασφαλείας να πετάξει με μία πτήση, μετά από tweet του στο οποίο έγραφε ότι ενδεχομένως να ήταν σε θέση να «χακάρει» τα συστήματα του αεροσκάφους.
 • Η Kaspersky Lab ενώνει τις δυνάμεις με την INTERPOL, εταιρείες του κλάδου Πληροφορικής και διωκτικές αρχές για την καταστολή του botnet Simda

  17 Απρίλιος 2015
  Σε μια παγκόσμια επιχείρηση που συντονίζεται από το Global Complex for Innovation της INTERPOL στη Σιγκαπούρη, κορυφαίες εταιρείες του κλάδου της Πληροφορικής, συμπεριλαμβανομένης της Kaspersky Lab, της Microsoft, της Trend Micro και του Ινστιτούτου Ψηφιακής Άμυνας της Ιαπωνίας, σε συνεργασία με διωκτικές αρχές ανέστειλαν τη λειτουργία του εγκληματικού botnet Simda, ενός δικτύου χιλιάδων «μολυσμένων» υπολογιστών σε όλο τον κόσμο.
 • Θρίλερ με τον Νο1 κυβερνοεγκληματία

  17 Απρίλιος 2015
  Στην Ουκρανία εντοπίστηκε, έπειτα από χρόνια ερευνών, ο Νο1 καταζητούμενος του FBI για κυβερνοεγκλήματα, Evgeniy Mikhailovich Bogachev. Πρόκειται για χάκερ ο οποίος ευθύνεται μεταξύ άλλων και για τον περιβόητο ιό της Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ή «ιό της αστυνομίας», ο οποίος εμφανίστηκε στην Ελλάδα το 2012 και ανάγκασε χιλιάδες Έλληνες να πληρώσουν προκειμένου να απαλλαχτούν από το κακόβουλο λογισμικό.
 • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη:20 δράσεις αντιεγκληματικής πολιτικής

  17 Απρίλιος 2015
  Τις 20 βασικές δράσεις για την ανάπτυξη της νέας αντιεγκληματικής πολιτικής ανακοίνωσε την Παρασκευή ο αναπληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Πανούσης, διαμηνύοντας πως το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διαφυλάττει τη νομιμότητα και το Κράτος Δικαίου με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα και τις ελευθερίες των πολιτών και επαναλαμβάνοντας πως η Αστυνομία δεν είναι αρμόδια για να επιλύει πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα που διαρκούν εδώ και 40 χρόνια.
 • Η Euralarm στηρίζει τα ευρωπαικά standards των υπηρεσιών σχετικά με την πυρασφάλεια και τα συστήματα ασφαλείας

  16 Απρίλιος 2015
  Η Επιτροπή του project CEN/CENELEC/TC4 εργάζεται από το 2011 πάνω στα standards που καθορίζουν την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από τα συστήματα ασφάλειας-πυρασφάλειας. Αναμένεται ότι η οριστική απόφαση για αυτά θα παρθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.
 • Το Χρονικό της Hellsing: Η ιστορία ενός κατασκόπου που στράφηκε εναντίον ενός άλλου κατασκόπου

  16 Απρίλιος 2015
  Η Kaspersky Lab εντόπισε μια σπάνια και ασυνήθιστη περίπτωση επίθεσης από έναν ψηφιακό εγκληματία σε έναν άλλον. Το 2014, η Hellsing, μία μικρή και μέτρια τεχνικά ομάδα ψηφιακής κατασκοπείας που στόχευε κυρίως κυβερνήσεις και διπλωματικούς οργανισμούς στην Ασία, δέχτηκε επίθεση spearphishing από κάποιον άλλο παράγοντα online απειλών και αποφάσισε να αντεπιτεθεί.
 • Ευάλωτα σε αεροπειρατείες από χάκερ μέσω Wi-Fi τα σύγχρονα αεροπλάνα

  16 Απρίλιος 2015
  Λίγο καιρό μετά την τραγωδία του μοιραίου αεροσκάφους της Germanwings στις Άλπεις, το ζήτημα της ασφαλείας πτήσεων επανεξετάζεται λεπτομερώς, με πολλούς να επισημαίνουν την ανάγκη για αυξημένες ψυχολογικές εξετάσεις στα πληρώματα, ενώ ποτέ δεν «ξεχνιέται» η απειλή της τρομοκρατικής ενέργειας. Ωστόσο, όπως φαίνεται, τα μοντέρνα αεροπλάνα αντιμετωπίζουν μια νέα απειλή: αυτή της αεροπειρατείας από χάκερ.
 • Χάσατε το κινητό σας; Βρείτε το στο Google Search!

  16 Απρίλιος 2015
  Στη μηχανή αναζήτησης της Google μπορείτε να βρείτε σχεδόν οτιδήποτε ψάχνετε και από σήμερα μπορείτε να βρείτε ακόμη και το κινητό σας τηλέφωνο. Δεν εννοούμε τον αριθμό, αλλά τη χαμένη σας συσκευή. Η μηχανή αναζήτησης της Google μπορεί πλέον να εντοπίζει τη χαμένη σας συσκευή κατευθείαν από τη homepage της.
 • Interpol κατά του διαδικτυακού εγκλήματος

  15 Απρίλιος 2015
  Η αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων, η πάταξη του διαδικτυακού εγκλήματος καθώς και η εκπαίδευση αστυνομικών είναι οι στόχοι του νέου κέντρου της Interpol. Ισχυρή η παρουσία εταιρειών από τον τομέα της ασφάλειας.
 • Κοινό πλαίσιο εποπτείας για την ασφάλεια των τηλεπικοινωνιών

  15 Απρίλιος 2015
  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) δημοσιεύει ένα κοινό πλαίσιο για να εποπτεύει την ασφάλεια των υπηρεσιών και την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τους παρόχους υπηρεσιών τηλεπικοινωνιών στην ΕΕ.
 • 82 δευτερόλεπτα: O χρόνος που χρειάζεται για το «κλείδωμα» ενός θύματος κυβερνοαπάτης

  15 Απρίλιος 2015
  Μόλις 82 δευτερόλεπτα είναι ο χρόνος που απαιτείται για να παγιδευτεί το πρώτο θύμα μιας εκστρατείας κυβερνοαπάτης με τη μέθοδο του phishing, σύμφωνα με αναφορά της Verizon.
 • Ειδική κάμερα SEARCH LIGHT με υπέρυθρο και λευκό φωτισμό από την ΗΛΚΑ

  14 Απρίλιος 2015
  Ειδική κάμερα SEARCH LIGHT, Bullet, HD-SDI 1080p, εξωτερικού χώρου, ενσωματωμένη βάση στήριξης με εσωτερική όδευση καλωδίων και ρύθμιση σε 3 κατευθύνσεις (3 Αxis), βαθμός στεγανότητας IP68, τροφοδοσία 12 VDC / 24VAC, (ΠxBxY) 90x230x94 mm με διπλωμένο βραχίονα.
 • Οι τζιχαντιστές απειλούν με νέα 11η Σεπτεμβρίου

  14 Απρίλιος 2015
  Βίντεο απειλή προς την Αμερική δημοσιεύουν οι τζιχαντιστές, προειδοποιώντας ότι ετοιμάζονται για μια επίθεση όπως αυτή στους Δίδυμους Πύργους. Οι μαχητές του Ισλαμικού Κράτους καλούν τους υποστηρικτές τους να επιτεθούν στις ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι η αίσθηση ασφάλειας που νιώθουν οι Αμερικανοί είναι ψεύτικη.
 • Λύσεις StorageCraft από την ESET

  14 Απρίλιος 2015
  Η ESET ανακοίνωσε ότι η StorageCraft®, κορυφαία εταιρία λύσεων αντιγράφων ασφαλείας και ανάκτησης, έγινε μέλος του ESET Technology Alliance. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, οι υπάρχοντες πελάτες της ESET έχουν τώρα τη δυνατότητα να προσθέσουν στην πολυεπίπεδη στρατηγική για την ασφάλεια τους, τις λύσεις της StorageCraft στον τομέα Backup και Disaster Recovery, μέσω του υφιστάμενου δικτύου συνεργατών της ESET.
 • Κυβερνοεπίθεση από χάκερ του Ισλαμικού κράτους δέχτηκε το γαλλικό τηλεοπτικό δίκτυο TV5 Monde

  14 Απρίλιος 2015
  Το γαλλόφωνο τηλεοπτικό δίκτυο TV5Monde έπεσε χθες το βράδυ θύμα ηλεκτρονικής πειρατείας από χάκερ της τζιχαντιστικής οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) οι οποίοι το εμπόδισαν να μεταδίδει και πήραν για πολλές ώρες τον έλεγχο των ιστοσελίδων του.
 • Προειδοποίηση ΔΗΕ: προσπάθεια phishing στο iCloud με SMS

  14 Απρίλιος 2015
  Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, ενημερώνει τους χρήστες του διαδικτύου, ότι έχει εντοπιστεί προσπάθεια αλίευσης και υποκλοπής στοιχείων εισόδου (phishing), μέσω μηνυμάτων SMS , για την διαδικτυακή υπηρεσία iCloud.
 • Κρήτη: Πανευρωπαϊκό συνέδριο για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

  14 Απρίλιος 2015
  Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών ENISA, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρακλείου διοργανώνει το πρώτο πανευρωπαϊκό διήμερο συνέδριο με θέμα την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στις 18 και 19 Μαΐου 2015, στο Επιμελητήριο Ηρακλείου.
 • Οι κυβερνοεπιθέσεις απειλούν ανθρώπινες ζωές

  14 Απρίλιος 2015
  Τη νύχτα προς την Πέμπτη για πολλές ώρες οι θεατές των 11 προγραμμάτων του δημόσιο γαλλικού τηλεοπτικού προγράμματος TV5 Monde έβλεπαν είτε μόνο μια μαύρη οθόνη, είτε εκπομπές αρχείου. Χάκερ που υποστηρίζουν ότι πρόσκεινται στην τρομοκρατική οργάνωση Ισλαμικό Κράτος είχαν αποκτήσει τον έλεγχο των υπολογιστών του σταθμού και παρέλυσαν το τηλεοπτικό πρόγραμμα, την ιστοσελίδα του σταθμού, αλλά και τον λογαριασμό του TV5 Monde στο facebook. Τις τελευταίες ώρες οι τεχνικοί του σταθμού κατάφεραν να αποκαταστήσουν σε μεγάλο βαθμό την κανονική ροή του προγράμματος.
 • Eπέκταση της ασφάλειας στα Clouds

  14 Απρίλιος 2015
  Clouds: Καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες εξερευνούν και υιοθετούν SaaS (Software as Service) λύσεις για τις τεχνολογικές τους ανάγκες, τα IT Security groups αγωνίζονται να κρατήσουν τα clouds ασφαλή από ενδεχόμενες διαρροές στο ήδη υπάρχον σύστημα ασφαλείας.
 • Για νέα διαδικτυακή απάτη προειδοποιεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

  14 Απρίλιος 2015
  Ενημέρωση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις για παραβίαση της ροής επικοινωνίας μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με σκοπό την παρέμβαση σε διαδικτυακές οικονομικές συναλλαγές, την εξαπάτηση των καταθετών και την κατάθεση χρημάτων σε απατηλό λογαριασμό.
 • SOS από το Λιμενικό: Δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις ροές μετανάστευσης

  14 Απρίλιος 2015
  Ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Προσωπκού Λιμενικού Σώματος (ΠΟΕΠΛΣ) Γιώργος Δριβάκος με δήλωσή του προς τα ΜμΕ υποστηρίζει χρησιμοποιώντας δραματικούς τόνους ότι είναι αδύνατον για το Λιμενικό με μειωμένους προϋπολογισμούς και προσωπικό να συνεχίσει να καλύπτει τις κατακόρυφα αυξανόμενες μεταναστευτικές ροές, ιδίως στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Η δήλωση έχει ως εξής:
 • Στο twitter η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος μέσω του cyberalert

  14 Απρίλιος 2015
  Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο της πλατφόρμας των καινοτόμων δράσεων που έχει αναπτύξει για την επικοινωνία με το κοινό προχώρησε στη δημιουργία σύγχρονου ψηφιακού καναλιού επικοινωνίας, μέσω της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης TWITTER, με ονομασία «cyberalertGR».
 • Έρχονται τα κινητά αστυνομικά τμήματα σε βανάκια

  14 Απρίλιος 2015
  Την δημιουργία κινητών αστυνομικών τμημάτων μέσα σε βανάκια τα οποία θα εξυπηρετούν απομακρυσμένες περιοχές της χώρας πρόκειται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίεςμετά το Πάσχα η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.
 • Σεμινάριο 27-28/04/2015: ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΑΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

  14 Απρίλιος 2015
  Οι νέες τεχνολογίες, που χρησιμοποιούμε καθημερινά κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη, αλλά ταυτοχρόνως υποκρύπτουν παγίδες. Το ηλεκτρονικό έγκλημα είναι γύρω μας.
 • Ομαδική αγωγή 25.000 χρηστών κατά Facebook

  14 Απρίλιος 2015
  Εναντίον της ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης Facebook κατέθεσαν ομαδική αγωγή 25 χιλ. χρήστες για παράνομη χρήση των προσωπικών τους δεδομένων. Οι καταγγέλλοντες, οι οποίοι προέρχονται από πολλά ευρωπαϊκά κράτη αλλά και από την Ασία, τη Λατινική Αμερική και την Αυστραλία, απαιτούν αποζημίωση 500 ευρώ έκαστος, κατηγορώντας την ιστοσελίδα ότι συμμετείχε στο πρόγραμμα παρακολούθησης (Prism) της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ (NSA).
 • Τα smartphones θα μπορούσαν μελλοντικά να προβλέψουν μεγάλους σεισμούς!

  14 Απρίλιος 2015
  Το κινητό στην τσέπη σας ίσως κάποια στιγμή να σας σώσει από σεισμό. Τα «έξυπνα» τηλέφωνα (smartphones) και άλλες ηλεκτρονικές φορητές συσκευές μπορεί στο μέλλον να αξιοποιηθούν μαζικά για την έγκαιρη προειδοποίηση κάποιου μεγάλου επερχόμενου σεισμού. Ερευνητές στις ΗΠΑ έδειξαν για πρώτη φορά ότι αν συνδυαστούν στοιχεία από τους δέκτες GPS πολλών συσκευών, είναι δυνατό να αποκαλυφθεί ότι επίκειται ισχυρός σεισμός.
 • Heartbleed, η ασφάλεια ακόμη 'αιμοραγεί'

  09 Απρίλιος 2015
  Ένα χρόνο μετά το σημαντικό κενό ασφαλείας Heartbleed και το 74% των sites από 2 χιλιάδες παγκόσμιες φίρμες παγκοσμίως, δεν έχουν διορθώσει το πρόβλημα.
 • Ρώσοι χάκερ διείσδυσαν σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές του Λευκού Οίκου

  08 Απρίλιος 2015
  Σε ευαίσθητα τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών του Λευκού Οίκου διείσδυσαν Ρώσοι χάκερ, μετέδωσε σήμερα το τηλεοπτικό δίκτυο CNN επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους.
 • Ρωσία: Φωτιά σε πυρηνικό υποβρύχιο

  08 Απρίλιος 2015
  Φωτιά εκδηλώθηκε σε ένα πυρηνικό υποβρύχιο σε ναυπηγείο στη βόρεια επαρχία Αρχάγγελσκ της Ρωσίας, μετέδωσαν σήμερα τα μέσα ενημέρωσης της χώρας αυτής. Σύμφωνα με τις αναφορές, πάνω στο πλοίο δεν υπήρχαν όπλα.
 • Ευάλωτα στους χάκερ τα wearables

  08 Απρίλιος 2015
  Ερευνητής της Kaspersky Lab ανακαλύπτει ζήτημα ασφάλειας σε fitness περικάρπιο   Οι συσκευές fitness έχουν γίνει πλέον εξαιρετικά δημοφιλείς, καθώς βοηθούν τους ανθρώπους να παραμένουν σε φόρμα, με σωστή διαχείριση της σωματική τους δραστηριότητας και της πρόσληψης θερμίδων. Ωστόσο, τέτοιου είδους συσκευές επεξεργάζονται επίσης σημαντικά δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τους ιδιοκτήτες τους, τα οποία είναι σημαντικό να διατηρούνται ασφαλή. Ο ερευνητής της Kaspersky Lab, Roman Unuchek εξέτασε τον τρόπο αλληλεπίδρασης διάφορων περικαρπίων fitness με τα smartphone και ήρθε αντιμέτωπος με μερικά εκπληκτικά αποτελέσματα.
 • Η ασφάλεια είναι δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση της πολιτείας

  08 Απρίλιος 2015
  Η έννοια της ασφάλειας είναι δύσκολη από τη φύση της. Φορτισμένη με ιδεολογικές, πολιτικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές, πολιτισμικές και νομικές προσεγγίσεις και ερμηνείες, διχάζει σε πολλές περιπτώσεις όσους καταπιάνονται με την ανάλυσή της.
 • Λονδίνο: Πρωτοφανής διάρρηξη με λεία από 300 χρηματοκιβώτια

  08 Απρίλιος 2015
  Κινηματογραφική ταινία θυμίζει το ριφιφί που έγινε στο Λονδίνο!   Οι διαρρήκτες άδειασαν στην κυριολεξία από το περιεχόμενό τους 300 χρηματοκιβώτια, που περιείχαν άγνωστο αριθμό διαμαντιών και κοσμημάτων, στην εταιρεία Hatton Garden Safe Deposit Limited που βρίσκεται στο Χάτον Γκάρντεν.
 • Γερμανία: Eνισχύει την ασφάλεια των πρεσβειών της

  07 Απρίλιος 2015
  Η γερμανική κυβέρνηση σχεδιάζει να δαπανήσει εκατομμύρια ευρώ για την ενίσχυση της ασφάλειας των πρεσβειών και των προξενείων της σε περιοχές υψηλού κινδύνου, ώστε να προστατεύονται καλύτερα από τις απειλές επιθέσεων, ανέφερε τη Δευτέρα στον ιστότοπό του το περιοδικό Σπίγκελ.
 • Βουλγαρία:Ενισχύει με φράχτη την ασφάλεια των συνόρων της για την παράνομη μετανάστευση

  07 Απρίλιος 2015
  Αντιμέτωπη με ένα κύμα προσφύγων από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική -και με τον κίνδυνο των τζιχαντιστών και των τρομοκρατικών επιθέσεων- η Ευρώπη ενισχύει τις άμυνές της σε πολλά μέτωπα, συμπεριλαμβανομένης κι αυτής της πρώην κομμουνιστικής χώρας.
 • 460 εκατομμύρια στην Ελλάδα για σύνορα και εσωτερική ασφάλεια

  07 Απρίλιος 2015
  Στα 9,2 δισ ευρώ θα δοθούν για την περίοδο 2014-2020, σχετικά με τη Μετανάστευση,  το Άσυλο, τα Εξωτερικά Σύνορα, την Εσωτερική Ασφάλεια και τις Εσωτερικές Υποθέσεις, σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στον Έλληνα Επίτροπο Μετανάστευσης, κ. Δημήτρη Αβραμόπουλο.
 • Υπηρεσίες και προϊόντα υποστήριξης προληπτικού σχεδιασμού αντιμετώπισης δασικών πυρκαγιών και πλημμυρών μετά την πυρκαγιά

  07 Απρίλιος 2015
  Διεξήχθη ημερίδα στις 26 Μαρτίου 2015 με τη συμμετοχή του ΚΕΜΕΑ στο πλαίσιο του έργου PREFER, αναφορικά με τις δυνατότητες υποστήριξης αποφάσεων διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών και με τη συμβολή φορέων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης από την Ελλάδα.  
 • Κίνα:Έκρηξη σε εργοστάσιο χημικών [VIDEO]

  07 Απρίλιος 2015
  Μια τεραστίων διαστάσεων έκρηξη σημειώθηκε σε βιομηχανία παραξυλένιου, στην πόλη Ζανκζού της επαρχίας Φουτζιάν της Κίνας.
 • Η αντιμετώπιση και η διαπραγμάτευση για την ανάκτιση κρυπτογραφημένων αρχείων

  07 Απρίλιος 2015
  Ένας στους 3 security professionals, συνιστούν διαπραγμάτευση με τους cyber-criminals για την επιστροφή ή την ανάκτηση κρυπτογραφημένων αρχείων, σύμφωνα με την Threat Track Security.
 • Το FBI αποκάλυψε 2 Ελληνες πίσω από ιστοσελίδα σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων

  07 Απρίλιος 2015
  Δύο άντρες, ηλικίας 35 και 27 ετών, συνελήφθησαν μετά από επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε συνεργασία με τη Europol και το FBI, ως διαχειριστές ιστοσελίδας, που βρίσκεται στο εξωτερικό, στην οποία υπήρχε υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων.
 • Νέες λύσεις ασφάλειας από την ESET Hellas

  07 Απρίλιος 2015
  Τα νέα, ισχυρά εργαλεία που διαθέτει στις επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της ασφάλειας και να αυξάνουν την παραγωγικότητά τους, παρουσίασε η ESET Hellas στους συνεργάτες της που παρευρέθηκαν στην εκδήλωση «ESET SECURITY DAYS GREECE 2015».
 • «Πανοπλίες» από υγρό [VIDEO]

  07 Απρίλιος 2015
  Επιστήμονες μιας πολωνικής εταιρείας που ειδικεύεται πάνω τομέα των ατομικών συστημάτων θωράκισης (αλεξίσφαιρα/ αλεξίθραυστα γιλέκα κ.α.) δουλεύουν πάνω στο αντικείμενο της χρήσης ενός μη νευτωνικού ρευστού στα προϊόντα τους.
 • Στο επίκεντρο η ασφάλεια και η πολιτική προστασία

  07 Απρίλιος 2015
  Συμφωνία μεταξύ του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και της Περιφέρειας Αττικής   Ο Αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη κ. Γιάννης Πανούσης και η Περιφερειάρχης Αττικής κα. Ρένα Δούρου υπέγραψαν σήμερα (06-04-2015), προγραμματική συμφωνία στους τομείς της ασφάλειας και της πολιτικής προστασίας. 
 • Τουρκία: Μπλόκο σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα

  07 Απρίλιος 2015
  Ένας Τούρκος εισαγγελέας ζήτησε να απαγορευθεί η πρόσβαση σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης μετά τη δημοσιοποίηση την προηγούμενη εβδομάδα φωτογραφιών ενός συναδέλφου του τον οποίο ένοπλοι κρατούσαν όμηρο υπό την απειλή όπλου, δήλωσε ένας εκπρόσωπος της τουρκικής προεδρίας.