• Λιμενικές εγκαταστάσεις και εφαρμογή του Κώδικα ΙSPS

  Παρασκευή, 31 Οκτώβριος 2014 00:00

  Published in Homeland Security

 • Tι είναι το HDTVI και ποια τα πλεονεκτήματά του;

  Τετάρτη, 29 Οκτώβριος 2014 00:00

  Published in Physical Security

 • Η ασφάλεια στα ξένα πανεπιστήμια: Τι λένε έλληνες φοτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό

  Δευτέρα, 27 Οκτώβριος 2014 00:00

  Published in Physical Security

 • Διαχείριση του ασύρματου συναγερμού Secure1 μέσω smartphone, tablet & Η/Υ! [VIDEO]

  Παρασκευή, 17 Οκτώβριος 2014 00:00

  Published in Physical Security

 • Axxon Software – Video παρουσίασης του βραβευμένου Axxon Next 3.6

  Κυριακή, 12 Οκτώβριος 2014 00:00

  Published in Physical Security

Νομοθεσία για καταγραφικά CCTV & κάμερες ασφαλείας

Τι προβλέπει ο νόμος για την εγκατάσταση καμερών και την καταγραφή του οπτικοακουστικού υλικού. Που επιτρέπεται και που απαγορεύεται η εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων και πότε πρέπει να υποβάλουμε γνωστοποίηση τοποθέτησης κυκλώματος cctv στην αρμόδια αρχή προκειμένου η εγκατάσταση να είναι νόμιμη. Ποια έντυπα πρέπει να συμπληρώσουμε και που πρέπει να τα αποστείλουμε.
 
 
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕ ΚΑΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ CCTV
 
Η λειτουργία των κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης ρυθμίζεται από την Οδηγία 1122/2000 της Αρχής που εκδόθηκε βάσει του Ν. 2472/1997. 
Πηγή ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
 
Η Οδηγία θέτει τις προϋποθέσεις για τη νόμιμη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σε κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης ως εξής:
 
Η επεξεργασία είναι νόμιμη όταν γίνεται για προστασία προσώπων ή αγαθών ή ρύθμιση της κυκλοφορίας.
Κριτήρια της νομιμότητας είναι η αρχές της αναγκαιότητας και της αναλογικότητας.
Τα σημεία εγκατάστασης των καμερών και ο τρόπος λήψης πρέπει να είναι τέτοια ώστε να μην συλλέγονται περισσότερα δεδομένα από όσα είναι απολύτως απαραίτητα.
Σε ανοικτούς χώρους δεν πρέπει να είναι δυνατή η λήψη εικόνων της εισόδου ή του εσωτερικού κατοικιών.
Τα δεδομένα που συλλέγονται πρέπει να είναι ακριβή. 
Τα δεδομένα δεν πρέπει να διατηρούνται για χρονικό διάστημα ανώτερο των 15 ημερών. 
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας ενός κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης οφείλει:
 
Να γνωστοποιήσει το κλειστό κύκλωμα στην Αρχή (με χρήση ειδικού εντύπου). 
έντυπο υποβολής γνωστοποίησης τοποθέτησης κλειστού κυκλώματος.
Να ενημερώνει με ευδιάκριτες πινακίδες ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. 
Να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας.
Να ζητήσει την άδεια της Αρχής για ειδικές περιπτώσεις κλειστών κυκλωμάτων, π.χ. όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων ή όταν το διάστημα τήρησης των δεδομένων είναι ανώτερο των 15 ημερών.
 
Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν απαλλάσσεται από τις παραπάνω υποχρεώσεις ακόμα και όταν πραγματοποιείται απλώς λήψη εικόνας από το κλειστό κύκλωμα, χωρίς αποθήκευση ή άλλη περαιτέρω επεξεργασία!
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Η μη γνωστοποίηση δύναται να επιφέρει τόσο διοικητικές όσο και ποινικές κυρώσεις, όπως προβλέπεται στα άρθρα 20 (γραμματεια της αρχης για καμερες ασφαλειας) και 22 (ποινικές κυρώσεις για εσφαλμένη χρήση καμερών ασφαλείας) του ν. 2472/1997. Οφείλετε επίσης να γνωστοποιείτε στην Αρχή κάθε μεταβολή στο σύστημά σας (π.χ. προσθήκη/αφαίρεση/επανατοποθέτηση καμερών).
 
 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
 
 
1. Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής
 
Η Αρχή έχει επιτρέψει τη λειτουργία του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης που είναι εγκατεστημένο στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής (στα πλαίσια του συστήματος C4I που προμηθεύτηκε το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004) μόνο για το σκοπό διαχείρισης της κυκλοφορίας και υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
 
Αντίθετα, η Αρχή απέρριψε την αίτηση του Υπουργείου για προέκταση της λειτουργίας του εν λόγω κλειστού κυκλώματος για τον σκοπό της προστασίας προσώπων και αγαθών. Το Υπουργείο έχει υποβάλλει αίτηση ακύρωσης της τελευταίας απόφασης της Αρχής στο ΣτΕ, η οποία ακόμα εκκρεμεί.
 
Για περισσότερα δείτε τις παρακάτω Αποφάσεις και τα Δελτία Τύπου της Αρχής:
 
 •  Απόφαση 28/2004:    Γνωστοποίηση συστήματος κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης της Διεύθυνσης Ασφάλειας Ολυμπιακών Αγώνων.  
 • Απόφαση 63/2004:    Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του ΝομούΑττικής. 
 • Απόφαση 39/2006:    Κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο του Νομού Αττικής.  
 • Απόφαση 57/2006:    Κυρώσεις στην ΕΛΑΣ για μη συμμόρφωση με τις 
 • προϋποθέσεις λειτουργίας του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης στο οδικό δίκτυο της Αττικής.  
 • Δελτίο Τύπου 01/11/07:    Σχετικά με τα κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης. 
 • Δελτίο Τύπου 19/11/07:   Παραίτηση Προέδρου και μελών της Αρχής. 
 • Δελτίο Τύπου 20/11/07:   Παραίτηση μέλους της Αρχής. 
 
2. Τράπεζες – Εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών
 
Στην περίπτωση των τραπεζών, η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 40/2001, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η τήρηση δεδομένων από τραπεζικά ιδρύματα έως και 45 μέρες.
 
Επίσης, σε μεμονωμένες περιπτώσεις έχει επιτραπεί η παράταση του χρόνου τήρησης δεδομένων κλειστού κυκλώματος από εταιρείες έκδοσης πιστωτικών καρτών έως και 90 ημέρες με ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Οι περιπτώσεις αυτές εξετάστηκαν κατόπιν αίτησης των εταιρειών προς στην Αρχή.
 
3. Ξενοδοχεία
 
Η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους ξενοδοχείων κρίνεται κατά περίπτωση. Η Αρχή έχει εκδώσει την Απόφαση 84/2002 που θέτει κάποιους γενικούς όρους σχετικά με την εγκατάσταση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε ξενοδοχεία. Σε σχετικούς ελέγχους που έχουν γίνει από την Αρχή οι χώροι στους οποίους κατά κανόνα έχει απαγορευτεί η τοποθέτηση καμερών είναι οι εξής:
 
Χώροι εστίασης (Καφετερία/εστιατόριο/μπαρ) εκτός των ταμείων.
Είσοδοι-έξοδοι κλιμακοστασίων ανά όροφο (εφόσον υπήρχαν εγκατεστημένες κάμερες στις εισόδους του ισογείου και του γκαράζ).
Χώροι αποδυτηρίων προσωπικού.
Εξωτερικές κάμερες που λαμβάνουν εικόνα από δρόμους, κατοικίες.
ενική περιοχή πισίνας.
 
4. Νοσοκομεία – Ψυχιατρικές κλινικές
 
Στη γενική περίπτωση απαγορεύεται η τοποθέτηση καμερών σε εσωτερικούς χώρους νοσοκομείων όπου ενδέχεται να γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων, όπως π.χ. τα δωμάτια των ασθενών, οι χώροι αναμονής εξωτερικών ιατρείων, κ.α.
 
Η τοποθέτηση καμερών σε τέτοιους χώρους μπορεί να επιτραπεί μόνο αν αυτό θεωρηθεί απαραίτητο για την προστασία της ζωής των ασθενών, όπως π.χ. σε ειδικά τμήματα ψυχιατρικών κλινικών, όπου μετά από αίτηση του υπευθύνου επεξεργασίας και επιτόπιο έλεγχο της Αρχής είναι δυνατό να χορηγηθεί σχετική άδεια με συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 
 
5. Κοινόχρηστοι χώροι κατοικιών – Ενιαίοι χώροι στάθμευσης
 
Η τοποθέτηση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης σε κοινόχρηστους χώρους κατοικιών επιτρέπεται μόνο εφόσον πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:
 
      Έχει ληφθεί η ρητή και ειδική συγκατάθεση κάθε ενοίκου ή υπάρχει απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της πολυκατοικίας στην οποία ρητά αναφέρεται η συναίνεση των ενοίκων για την εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης. 
      Οι κάμερες δεν πρέπει να ελέγχουν την πρόσβαση στα κατ’ ιδίαν διαμερίσματα, σε γειτονικές κατοικίες, δρόμους και πεζόδρομους.
      Ο εκάστοτε διαχειριστής της πολυκατοικίας είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας και είναι υποχρεωμένος για την ενημέρωση των υποκειμένων ότι ο χώρος βιντεοσκοπείται. 
      Η καταγραφή εικόνας χωρίς ήχο είναι επιτρεπτή εφόσον η μονάδα ελέγχου βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο με ελεγχόμενη πρόσβαση και τα δεδομένα διατηρούνται το πολύ 48 ώρες. 
 
Η εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος σε ενιαίο χώρο στάθμευσης αυτοκινήτων επιτρέπεται μόνο όταν οι κάμερες εστιάζουν αποκλειστικά στο αγαθό το οποίο προστατεύουν και όχι σε γειτονικούς χώρους και υπάρχει πινακίδα που ενημερώνει τα υποκείμενα για την βιντεοσκόπηση.
 
6. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης σε χώρους εργασίας
 
Σύμφωνα με την Απόφαση 115/2001 της Αρχής απαγορεύεται η χρήση κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης για την παρακολούθηση και τον έλεγχο των εργαζομένων. 
 
1. Τι πρέπει να γνωρίζω για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης; 
Για την υποβολή γνωστοποίησης κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης πρέπει να λάβετε υπόψη τα αναφερόμενα στην Οδηγία 1122/2000 της Αρχής. 
 
Η Αρχή στην γενική περίπτωση δεν χορηγεί άδεια για την λειτουργία κλειστών κυκλωμάτων τηλεόρασης. Άδεια απαιτείται μόνο όταν γίνεται καταγραφή ευαίσθητων δεδομένων ή όταν η τήρηση των δεδομένων γίνεται για διάστημα ανώτερο των δεκαπέντε (15) ημερών. Σε κάθε περίπτωση όμως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι υποχρεωμένος να υποβάλλει γνωστοποίηση.
 
 
 • Εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας στο λιμάνι της Καλαμάτας

  31 Οκτώβριος 2014
  Σύσκεψη για θέματα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Καλαμάτας πραγματοποιήθηκε χθες, υπό την προεδρία του δημάρχου, με τη συμμετοχή του προέδρου του Νομικού αυτού Προσώπου του Δήμου, Χάρη Βγενή και υπηρεσιακών στελεχών. 
 • Λιμενικές εγκαταστάσεις και εφαρμογή του Κώδικα ΙSPS

  31 Οκτώβριος 2014
  Ο διεθνής Κώδικας ISPS που υιοθετήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2002 (ένα χρόνο μόλις μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στις Η.Π.Α.) έχει ως πεδίο εφαρμογής όχι μόνο τα φορτηγά πλοία διεθνών πλόων άνω των 500 κοχ. και όλα τα επιβατηγά πλοία επίσης διεθνών πλόων, αλλά και τις λιμενικές εγκαταστάσεις στις οποίες καταπλέουν τα παραπάνω πλοία.
 • Πιστοποιημένο σεμινάριο Πρώτων Βοηθειών από την INFOLAB

  31 Οκτώβριος 2014
  Η INFOLAB υλοποιεί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τα αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του Παγκόσμιου Οργανισμού EMP Medic First Aid για τη σωστή και ασφαλή παροχή Πρώτων βοηθειών.
 • Kaspersky Lab: 1 στους 8 χρήστες δεν πιστεύει ότι οι ψηφιακές απειλές αποτελούν υπαρκτό κίνδυνο

  31 Οκτώβριος 2014
  Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη B2B International και την Kaspersky Lab, το 13% των χρηστών του Διαδικτύου δεν πιστεύει ότι οι ψηφιακές απειλές αποτελούν πραγματικό κίνδυνο. Συγκεκριμένα, οι χρήστες αισθάνονται ότι ο κίνδυνος των απειλών αποτελεί μια υπερβολή των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Διαδικτυακής ασφάλειας. Ωστόσο, αυτή η αδιαφορία αφήνει τους χρήστες εντελώς απροστάτευτους απέναντι στους κινδύνους που απειλούν καθημερινά τα δεδομένα τους και την online δραστηριότητά τους.
 • Cyber Europe 2014: Πανευρωπαϊκή άσκηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

  31 Οκτώβριος 2014
  Η πιο μεγάλη και περίπλοκη άσκηση για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο που διενεργήθηκε ποτέ στην Ευρώπη έλαβε χώρα την Πέμπτη (30/10). Ειδικοί από το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων οργανισμών για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, εθνικών Ομάδων αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών στην πληροφορική, υπουργείων, εταιρειών τηλεπικοινωνίας, εταιρειών ενέργειας, χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και παρόχων υπηρεσιών διαδικτύου δοκιμάζουν τις διαδικασίες και τις ικανότητές τους στην άσκηση Cyber Europe 2014, ένα ρεαλιστικό, μεγάλης κλίμακας σενάριο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο.
 • Φόβος μεγάλης κυβερνοεπίθεσης την επόμενη 10ετία

  31 Οκτώβριος 2014
  Μέχρι το 2025 μία μεγάλη κυβερνοεπίθεση θα προκαλέσει σημαντικές απώλειες καταθέσεων, περιουσιακών στοιχείων ...ανθρώπινων ζωών   Εφιαλτικές διαστάσεις έχουν λάβει τα χτυπήματα των «πειρατών» στο κυβερνοχώρο, με τις επιχειρήσεις να κινδυνεύουν να τεθούν εκτός «τροχιάς», διακόπτοντας απρόσμενα τις εργασίες τους ή στην καλύτερη των περιπτώσεων υπολειτουργώντας. 
 • Νέο σύστημα συναγερμού για τσουνάμι [VIDEO]

  30 Οκτώβριος 2014
  Ο ωκεανός μπορεί να είναι αδίστακτος και απρόβλεπτος. Τα τσουνάμι χτυπούν ξαφνικά συμπαρασύροντας χιλιάδες ζωές. Με ποιον τρόπο εντοπίζουμε ένα κύμα που προσεγγίζει τις ακτές, σε χρόνο που να μπορούν οι άνθρωποι να απομακρυνθούν έγκαιρα;
 • Το FBI αναζητά και δεύτερο… Σνόουντεν

  30 Οκτώβριος 2014
  Μετά το σάλο που προέκυψε από τις αποκαλύψεις του πρώην συνεργάτη της Υπηρεσίας Εθνικής Ασφαλείας (NSA) των ΗΠΑ, Έντουαρντ Σνόουντεν, το ομοσπονδιακό γραφείο ερευνών αναζητά και δεύτερο εργαζόμενο στην κρατική  υπηρεσία υπεύθυνο για διαρροή απόρρητων εγγράφων.
 • Αυξάνονται τα μέτρα ασφαλείας σε κυβερνητικά κτίρια στις ΗΠΑ

  30 Οκτώβριος 2014
  Οι ΗΠΑ αυξάνουν τα μέτρα ασφαλείας στα κυβερνητικά κτίρια στην Ουάσινγκτον και σε άλλες μεγάλες πόλεις εξαιτίας "απειλών από τρομοκρατικές οργανώσεις για επιθέσεις στο έδαφός μας και αλλού", ανακοίνωσε ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας των ΗΠΑ Τζεχ Τζόνσον.
 • Μεγαλύτερη απειλή του μέλλοντος, οι κυβερνοεπιθέσεις

  30 Οκτώβριος 2014
  Έρευνα του Pew Research Center καταδεικνύει ότι την επόμενη δεκαετία ο ηλεκτρονικός πόλεμος θα αποτελέσει τη σημαντικότερη απειλή για τις ΗΠΑ.
 • Συνεγερμός στο Λευκό Οίκο: Χάκερς μπήκαν στα πληροφοριακά συστήματα του Ομπάμα

  30 Οκτώβριος 2014
  Σε φάση αναχαίτισης ηλεκτρονικού πολέμου βρίσκεται από την Τετάρτη ο Λευκός Οίκος, καθώς, όπως σημειώνουν όλα τα αμερικανικά Μέσα και αναμεταδίδει το Reuters, χάκερς κατάφεραν και εισχώρησαν στο μη διαβαθμισμένο σύστημα υπολογιστών της αμερικανικής Προεδρίας.
 • Η Apple κάνει σχέδια για τη μελλοντική χρήση του NFC των iPhone 6!

  29 Οκτώβριος 2014
  H Apple μπορεί να καθυστέρησε αρκετό καιρό, όμως τελικώς προχώρησε στην υιοθέτηση της NFC τεχνολογίας στα iPhone 6 και iPhone 6 Plus. Παρόλα αυτά, οι fans της Apple με μεγάλη τους λύπη πληροφορήθηκαν ότι η NFC λειτουργία των νέων ναυαρχίδων της, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά με την υπηρεσία Apple Pay, η οποία επιτρέπει τη διενέργεια mobile πληρωμών.
 • Tι είναι το HDTVI και ποια τα πλεονεκτήματά του;

  29 Οκτώβριος 2014
  Η μεγαλύτερη ανάλυση που μπορεί να προσφέρει το συμβατικό αναλογικό CCTV είναι 960H (960x576), μόλις η μισή από την ανάλυση 720p (1280x720) ή μόλις το 1/4 από την ανάλυση 1080p (1920x1080) των προγραμμάτων HD της ψηφιακής τηλεόρασης.
 • Ψηφιακή χαρτογράφηση εστιών σε πραγματικό χρόνο

  29 Οκτώβριος 2014
  Ελληνες ερευνητές προσπαθούν να αξιοποιήσουν τα πλέον προηγμένα μέσα της τεχνολογίας έτσι ώστε να δημιουργήσουν ψηφιακά και ηλεκτρονικά εργαλεία έγκαιρου εντοπισμού εστιών πυρκαγιών, δίνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη δυνατότητα στις δυνάμεις πυρόσβεσης να κινητοποιηθούν άμεσα. 
 • Νέα επίθεση χάκερ: Η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος συνιστά προσοχή

  29 Οκτώβριος 2014
  Με επίσημη ανακοίνωσή της η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας, συμβουλεύει τους χρήστες του διαδικτύου για το τι πρέπει να αποφεύγουν, καθώς γίνεται λόγος για νέα επίθεση χάκερ.
 • Δημοφιλή app για Android «υποκλέπτουν τα δεδομένα σας»

  29 Οκτώβριος 2014
  Οι δέκα δημοφιλέστερες εφαρμογές φακού για συσκευές Android κατασκοπεύουν τους χρήστες και μεταδίδουν δεδομένα σε διαφημιστές, κυβερνοεγκληματίες και κυβερνήσεις, προειδοποιεί αμερικανική εταιρεία ασφάλειας υπολογιστών.
 • Η ασφάλεια στα ξένα πανεπιστήμια: Τι λένε έλληνες φοτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό

  27 Οκτώβριος 2014
    Την ώρα που τα ελληνικά πανεπιστήμια παρουσιάζουν τουλάχιστον προβληματικές εικόνες με την παντελή απουσία ελέγχου σε όλους τους χώρους τους, στο εξωτερικό η ασφάλεια των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων εδώ και δεκαετίες θεωρείται δεδομένη για την προστασία των φοιτητών όσο και των χώρων διδασκαλίας, ανάγνωσης, γυμναστικής και διαμονής...
 • Σε εξέλιξη η διαδικασία για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας & ελέγχου στο λιμάνι της Σούδας

  27 Οκτώβριος 2014
  Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την επιλογή του εργολάβου που θα αναλάβει το έργο για την τοποθέτηση στο λιμάνι συστημάτων ασφαλείας και ελέγχου με βάση τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη χερσαία ζώνη του λιμανιού Σούδας θα εγκατασταθεί ένα πλήρες δίκτυο ασφαλείας με προδιαγραφές από τον διεθνή κώδικα για την ασφάλεια των πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων «ISPS».
 • Λήψη μέτρων για την κατάριψη τηλεκατευθυνόμενων ελικοπτέρων που έχουν στόχο τρομοκρατικές ενέργειες

  27 Οκτώβριος 2014
  Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε τρόπος κατάρριψης ύποπτων ελικοπτέρων μέσω ηλεκτρονικών παρεμβολών στα συστήματα πλοήγησής τους. Ετσι, ευαίσθητοι στόχοι, όπως το Μέγαρο Μαξίμου, η Βουλή, το Προεδρικό Μέγαρο, τα υπουργεία και οι πρεσβείες, θα θωρακίσουν την ηλεκτρονική αεράμυνά τους για την αντιμετώπιση βομβιστικών ενεργειών ή επιθέσεων σημειολογικού χαρακτήρα. 
 • Συμφωνία της Vanderbilt Industries με τη Siemens για εξαγορά του τομέα των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας

  26 Οκτώβριος 2014
  Η Vanderbilt Industries, κορυφαίος παγκόσμιος πάροχος συστημάτων ασφάλειας αιχμής, κατέληξε σε συμφωνία με τη Siemens για την εξαγορά των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων στον τομέα των Προϊόντων Ασφάλειας, οι οποίες υπάγονται στο Τμήμα Τεχνολογιών Κτιρίων της εταιρείας.
 • BioPrinter: Συσκευή ελέγχου εισόδου

  26 Οκτώβριος 2014
  Συσκευή ελέγχου χρόνου & παρουσίας προσωπικού με δακτυλικό αποτύπωμα, κωδικό, κάρτα access.   
 • Η τεχνολογία της Yardarm μπορεί να ανιχνεύει τον χρόνο, τον τόπο και τη κατεύθυνση που πυροβολούν οι αστυνομικοί [Video]

  26 Οκτώβριος 2014
  Όλοι οι αστυνομικοί στις Ηνωμένες Πολιτείες -ή σχεδόν όλοι- έχουν ένα όπλο, ως μέρος του βασικού εξοπλισμού τους. Δεν θα ήταν ωραίο να γνωρίζαμε πότε τραβούν το όπλο από τη θήκη του, και για ποιο λόγο;
 • Κίνα:16 νεκροί εργάτες σε ανθρακωρυχείο

  26 Οκτώβριος 2014
  Τουλάχιστον 16 εργάτες σκοτώθηκαν όταν τμήμα του ανθρακωρυχείου όπου εργάζονταν κατέρρευσε στην επαρχία Σιντζιάνγκ στη δυτική Κίνα, μετέδωσε σήμερα το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.
 • Samsung: Το Knox παρά την έγκριση του από την κυβέρνηση των ΗΠΑ αποδεικνύεται επισφαλές

  26 Οκτώβριος 2014
  Η Samsung πέρυσι παρουσίασε ένα νέο χαρακτηριστικό που αφορά το εταιρικό κομμάτι των συσκευών της , το Knox.Αυτό πρόκειται για μια λειτουργία η οποία έχει τη δυνατότητα να διαχωρίζει τα δεδομένα που αφορούν το προσωπικό κομμάτι του χρήστη με αυτά που αφορούν την εργασία του , κάνοντας τη συσκευή του προσωπική και επαγγελματική ταυτόχρονα.Σκοπός όλου αυτού είναι η χρήση μια συσκευής για όλες τις πτυχές της ζωής ενός εργαζομένου.
 • Web Filtering από την ESET για την προστασία των παιδιών

  26 Οκτώβριος 2014
  Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μήνα για την Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο, το WeLiveSecurity.com της ESET φιλοξενεί βίντεο με χρήσιμες συμβουλές για την ασφάλεια των παιδιών.
 • Η Spartan Security επεκτείνεται στις υπηρεσίες της στατικής φύλαξης

  24 Οκτώβριος 2014
  Με την υπηρεσία αυτή, υπάρχει πλήρης, ενδελεχής και διαρκής έλεγχος όλων των φυλασσόμενων χώρων της αρμοδιότητας κάθε φύλακα, όχι μόνο για τις περιπτώσεις απειλής, αλλά και για την συνεχή αξιολόγηση των υφιστάμενων μέσων προστασίας του χώρου, όπως σύστημα ασφαλείας, εισόδους, περιφράξεις και πυροσβεστικά μέσα.
 • Ηγουμενίτσα: Αποτελέσματα ελέγχων για την ασφάλεια των πλοίων

  24 Οκτώβριος 2014
  Στο πλαίσιο εφαρμογής των εγκεκριμένων Σχεδίων Ασφαλείας των Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) που απορρέουν από τον διεθνή κώδικα ISPS, το προσωπικό της ιδιωτικής εταιρείας παροχής υπηρεσιών ασφαλείας ICTS Hellas διεξάγει σε καθημερινή βάση έλεγχο  πρόσβασης προσώπων, οχημάτων, φορτηγών, έρευνες ασφαλείας  ατόμων, χειραποσκευών, αποσκευών, οχημάτων καθώς και έλεγχο φορτίων, ταχυδρομείου, εφοδίων και αποθεμάτων. 
 • Το FBI αντιδρά στην κρυπτογράφηση που προσφέρουν τα iOS 8 και Android 5.0

  24 Οκτώβριος 2014
  Apple και Google προσφέρουν by default κρυπτογράφηση στα νέα λειτουργικά τους, iOS 8 και Android 5.0 Lollipop, με το FBI να μην είναι πολύ ικανοποιημένο με αυτή την εξέλιξη.
 • Ευρωπαϊκό πρόγραμμα ασφάλειας λιμένων "MEDUSA"

  24 Οκτώβριος 2014
  Είναι ένα νέο καινοτόμο ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την ασφάλεια λιμένων. Έχει την επωνυμία “MEDUSA” και το βασικό κίνητρο του προγράμματος εντοπίζεται στο γεγονός ότι, παρά την ραγδαία ανάπτυξη και συνεχή βελτίωση των μεθόδων ανάλυσης ρίσκου σε κρίσιμες πληροφοριακές υποδομές, οι πλείστες μέθοδοι  που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα δεν λαμβάνουν υπόψη τις κλιμακωτές επιπτώσεις που τα διάφορα περιστατικά ασφάλειας μπορούν να έχουν σε αλληλεπιδρούσες και αλληλοεξαρτώμενες οντότητες και υπηρεσίες. 
 • Cyber-απειλές για ναυτιλία και λιμάνια

  24 Οκτώβριος 2014
  Πρέπει να υπάρξει γενικευμένη κινητοποίηση σε ναυτιλία και λιμάνια για να αποτραπεί μία ενδεχόμενη εκτεταμένη κυβερνο – επίθεση;
 • Δοκιμασία μη επανδρωμένων συστημάτων σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης.

  24 Οκτώβριος 2014
  Το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Έργου "Deployable SAR Integrated Chain with Unmanned Systems - (DARIUS)", πραγματοποίησε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου στην περιοχή Αλυκές Αναβύσσου και ώρα 09:30-15:30, άσκηση πεδίου και επίδειξη των αποτελεσμάτων της μέχρι συλλογικής ερευνητικής προσπάθειας από δημόσιους, ιδιωτικούς και ακαδημαϊκούς φορείς εννέα κρατών - μελών της ΕΕ, για την αξιοποίηση της τεχνολογίας των μη επανδρωμένων συστημάτων σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης.
 • ΑΔΑΕ: Ενημέρωση για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών

  24 Οκτώβριος 2014
  Η Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό μήνα για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο http://cybersecuritymonth.eu/ που συντονίζει ο ENISA, o Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών, με την υλοποίηση δύο δράσεων -ενός ενημερωτικού κόμβου και ενός εντύπου- που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των πολιτών και στην ενημέρωσή τους σχετικά με τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζουν για την προστασία του απορρήτου των επικοινωνιών.
 • Επίθεση υποκλοπής στοιχείων χρηστών του Apple iCloud στην Κίνα

  24 Οκτώβριος 2014
  Επιχείρηση υποκλοπής των στοιχείων πρόσβασης Κινέζων χρηστών στο iCloud, την υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων στο cloud της Apple, καταγράφει το GreatFire.org, μια μη κερδοσκοπική υπηρεσία που έχει αναλάβει να παρακολουθεί σε ποιους διαδικτυακούς προορισμούς απαγορεύει την πρόσβαση η κινέζικη κυβέρνηση. 
 • Συνεργασία Cysoft – Comodo Security Solutions

  24 Οκτώβριος 2014
  Η Cysoft Σύμβουλοι Πληροφορικής Ελλάς ΕΠΕ αποφάσισε να προχωρήσει σε συνεργασία με την Comodo Security Solutions.
 • Google USB Security Stick: Ακόμη ένα εργαλείο για ενίσχυση της ασφάλειας των χρηστών [Video]

  24 Οκτώβριος 2014
  Η Google λανσάρει ακόμη ένα εργαλείο με σκοπό να ενισχύσει περαιτέρω την ασφάλεια των χρηστών. Το Google USB Security Key είναι ουσιαστικά ένα USB stick που χρησιμοποιείται επιπρόσθετα με τη λειτουργία πιστοποίησης σε 2 βήματα (two step verification) όταν ο χρήστης πραγματοποιεί log-in σε υπηρεσία της εταιρείας.
 • Το τοπίο του spam το Σεπτέμβριο: Ο Έμπολα και τα «γράμματα από τη Νιγηρία»

  24 Οκτώβριος 2014
  Σύμφωνα με τους ειδικούς της Kaspersky Lab, το Σεπτέμβριο, οι spammers ανέπτυξαν νεότερες εκδόσεις της απάτης “Nigerian Letter”, χρησιμοποιώντας ως θέμα τον ιό Έμπολα σε πολλά μηνύματα που στάλθηκαν μαζικά. Μεγάλο μέρος των μαζικών θεματικών αποστολών προωθούσε και διάφορες υπηρεσίες χρησιμοποιώντας δημοφιλείς ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, καθώς οι spammers υπόσχονταν άμεση εισροή νέων πελατών και αύξηση εισοδημάτων.
 • Η ESET παρουσιάζει τις νέες λύσεις ESET NOD32 Antivirus 8 και ESET Smart Security 8

  24 Οκτώβριος 2014
  Η ESET ανακοίνωσε τις νέες εκδόσεις των κορυφαίων λύσεων της ESET NOD32 Antivirus 8 και ESET Smart Security 8, όπου ξεχωρίζουν οι λειτουργίες Botnet Protection και το βελτιωμένο Exploit Blocker.
 • SMobile: Διαχείριση συναγερμού μέσω smartphone από την Sigma Security

  22 Οκτώβριος 2014
  Πλήρης διαχείριση του συστήματος ασφαλείας από απόσταση   Τώρα μπορείτε να έχετε άμεση πρόσβαση στο σύστημα ασφαλείας του σπιτιού σας από παντού. Με την πρωτοποριακή εφαρμογή SMobile μπορείτε να διαχειριστείτε πλήρως τον συναγερμό σας, μέσω WiFi ή 3G, σαν να βρισκόσασταν εκεί.
 • Panasonic AW-HE60HE HD integrated Camera

  22 Οκτώβριος 2014
  Διαθέτoντας ένα κομψό, συμπαγή σχεδιασμό, η σειρά HE60 συνδυάζει εξαιρετική ποιότητα εικόνας, την ομαλή Pan / Tilt / zoom λειτουργία, καθώς και εύκολη ενσωμάτωση για την ληψη HD και SD και των απομεμακρυσμένων ελέγχων της εικόνας.
 • ΗΠΑ: Ενισχύονται τα μέτρα ασφάλειας σε πέντε κεντρικά αεροδρόμια

  22 Οκτώβριος 2014
  Οι ταξιδιώτες οι οποίοι επιθυμούν να περάσουν στο έδαφος των ΗΠΑ, και ξεκίνησαν το ταξίδι τους από τις τρεις χώρες της Δυτικής Αφρικής που πλήττονται από την επιδημία του Έμπολα, θα πρέπει να περνούν υποχρεωτικά από ένα από τα πέντε αεροδρόμια όπου εφαρμόζονται ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.
 • Έμπολα-Έκδοση νέου πρωτοκόλλου ασφαλείας για το ιατρικό προσωπικό

  22 Οκτώβριος 2014
  Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν νέο αυστηρότερο πρωτόκολλο ασφαλείας για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό που συμμετέχει στη φροντίδα των θυμάτων του ιού Έμπολα, το οποίο προβλέπει ότι οι προστατευτικές στολές δεν πρέπει να αφήνουν εκτεθειμένο δέρμα ή μαλλιά ώστε να αποκλείεται η μετάδοση.
 • Οι ανησυχίες των στελεχών Πληροφορικής στις βιομηχανίες

  22 Οκτώβριος 2014
  Σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky Lab, στην οποία συμμετείχαν 3.900 επαγγελματίες της Πληροφορικής απ’ όλο τον κόσμο, οι προτεραιότητες αναφορικά με την ασφάλεια των βιομηχανικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παραγωγής διαφέρουν ριζικά σε σχέση με τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. Οι βιομηχανικοί κλάδοι εκτιμούν (ή υποεκτιμούν) ορισμένους τύπους δεδομένων διαφορετικά, ενώ ακόμη και μεταξύ διαφορετικών βιομηχανικών κλάδων οι προτεραιότητες για την ασφάλεια μπορεί να διαφέρουν σημαντικά.
 • Εκσυγχρονίζονται οι συνοριακοί σταθμοί Δοϊράνης και Bogorodica με εγκατάσταση και συστημάτων ασφαλείας -ελέγχου

  21 Οκτώβριος 2014
  Θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις που αφορούν στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών των συνοριακών σταθμών των δύο χωρών   Στον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των υποδομών στους Συνοριακούς Σταθμούς πρόσβασης Δοϊράνης και Bogorodica προχωρούν η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας- Θράκης και η Διεύθυνση Τελωνείων της πΓΔΜ.
 • NCIS VIP PROTECTION, μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο των υπηρεσιών ασφάλειας

  21 Οκτώβριος 2014
  Η εταιρία NCIS VIP PROTECTION, με 25ετή παρουσία σε όλες σχεδόν τις χώρες του κόσμου έρχεται και  στην Ελλάδα. H NCIS VIP PROTECTION με βάση και την Αθήνα πλέον, θα προσφέρει υπηρεσίες προσωπικής ασφάλειας σε Ευρώπη, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κύπρο και Τουρκία.
 • ALUMIL Security: Αντιδιαρρηκτικά και αντιβαλλιστικά συστήματα κουφωμάτων

  21 Οκτώβριος 2014
  Η ALUMIL έχει σχεδιάσει και κυκλοφορεί στην αγορά μεγάλη γκάμα ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας (αντιδιαρρηκτικά και αντιβαλλιστικά) για κάθε απαίτηση και ιδιαιτερότητα και για πλήθος εφαρμογών σε κατοικίες, καταστήματα, εμπορικά κέντρα κλπ. Παρακάτω κάνουμε μια συνοπτική αναφορά για κάθε ένα από αυτά.
 • Απολογισμός της φετινής αντιπυρικής περιόδου - Σημαντική μείωση στις δασικές πυρκαγιές

  21 Οκτώβριος 2014
  Λιγότερες πυρκαγιές, λιγότερες καταστροφές και πιο άμεση αντιμετώπιση είναι τα τρία χαρακτηριστικά της εφετινής αντιπυρικής περιόδου, όπως φαίνονται από τα στατιστικά στοιχεία, που παρουσιάστηκαν το απόγευμα τής Δευτέρας στο συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής παρουσία της φυσικής και πολιτικής ηγεσίας.
 • NFC και δακτυλικό αποτύπωμα από την MasterCard

  21 Οκτώβριος 2014
  Η MasterCard παρουσιάσει τον καρπό της συνεργασίας της με την Zwipe, ο οποίος είναι μια κάρτα ανέπαφων πληρωμών με τεχνολογία NFC και αισθητήρα αναγνώρισης δακτυλικών αποτυπωμάτων. 
 • Εξερράγη μηχανισμός ασφαλείας και καταστράφηκε βαλίτσα με 100 (;) χιλ. ευρώ στην Εθνική Τράπεζα

  20 Οκτώβριος 2014
  Όπως έγινε γνωστό, ατύχημα με πυροδότηση του μηχανισμού ασφαλείας σε βαλίτσα χρηματαποστολής εντός του καταστήματος της Εθνικής τράπεζας Κω, σημειώθηκε στις 16/10 λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι.
 • Μέτρα ασφαλείας των ΑΕΙ

  20 Οκτώβριος 2014
  Μέτρα θωράκισης απέναντι στα φαινόμενα ανομίας λαμβάνουν πρυτάνεις κεντρικών ΑΕΙ.
 • OPTEX iVision: Ασύρματη θυροτηλεόραση με φορητές οθόνες

  20 Οκτώβριος 2014
  Το νέο σύστημα iVision της OPTEX αποτελείται από ασύρματη μπουτονιέρα-θυροκάμερα, με φορητό monitor, ηχεία και ακουστικά. Τροφοδοτείται από μπαταρίες, έχει ικανοποιητική απόδοση ημέρα και νύχτα και διαθέτει επιπλέον video recorder. Πληροφορίες : G.I. Security, Τηλ. 210 60.40.601